×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Demokracie jako vláda lůzy

Platón skutečně kritizoval ve své Ústavě demokracii jako vládu lůzy. Dnes pojetí moderní demokracie vyznává určitě jiné hodnoty než tomu bylo před více než dvěma a půl tisíci lety v jeho starém Řecku. Dnes se mluví ve stejném smyslu o hloupých voličích a populistických politicích, kteří na tuto hloupost spoléhají. Jak demokracii chápou místní zastupitelé v Chlumci, někteří názorně předvedli při volbě osadních výborů na jednání zastupitelstva v březnu 2014.

Osadní výbory jsou zvláštním orgánem zastupitelstva, které je může zřídit a jmenovitě zvolit včetně jejich předsedy. Členy osadního výbory mohou být ovšem pouze občané, kteří v příslušné části obce trvale bydlí. Obvykle návrh na zřízení a volbu osadního výboru přichází z řad aktivních občanů nebo zastupitelů z příslušné části obce. Na rozdíl od „obvyklého" si zřízení výborů iniciativní starosta a komunisté v Chlumci zorganizovali sami. Proč až několik měsíců před volbami a pro všechny místní části najednou není jistě těžké si domyslet. Osadní výbory mohou především předkládat a vyjadřovat se k návrhům týkající se rozvoje příslušné části obce a k rozpočtu obce na zastupitelstvu. Předseda výboru má proto právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá. To je také jeho jediné významnější právo, které má oproti běžnému občanovi. Ten musí s dotazy v Chlumci počkat až na konec diskuze zastupitelů k příslušnému bodu programu.

Osadní výbor má díky zákonu o obcích velmi malý význam. Může se tázat, může iniciovat, ale nikdo ho nemusí brát vážně. Zákon nám zde umožňuje, aby „Vlk se nažral a koza zůstala celá."

Chlumecká demokracie jako vzpomínka na všemocnou stranu

A přesto stálo za to starostovi Maxovi a jeho kývačům při „organizované" volbě osadního výboru Českého Újezdu pošlapat zbytky naší zdánlivé chlumecké demokracie. Rada města předložila svou jednotnou kandidátku osadních výborů za všechny místní části, aby prošla při odsouhlasení jediným usnesením. Podobně kdysi rozhodovala všemocná strana s vedoucí úlohou ve společnosti o volební listině a jednotné kandidátce. Ale u Českého Újezdu nám při hlasování vznikl problém. Vedle Radou navržené kandidátky byla předložena petice s 33 podpisy pro kandidátku jinou. Ze 62 tam trvale žijících, svéprávných a plnoletých občanů s volebním právem, se více než 50 % rozhodlo podpořit tři úplně jiné osoby než byli starostou a J.Slavíkem „organizovaně" vybraní. Výsledek hlasování zastupitelstva jen připomněl zašlou bídu z časů komunismu. Jednotná kandidátka vedoucí strany v Chlumci slavně zvítězila a přehlasovala „hlas lidu!. Nebylo to naštěstí jako kdysi s 99%. Tak dnes funguje v Chlumci demokracie. Vůle většiny obyvatel Českého Újezdu (33 podpisů ze 62 možných) a menšiny v zastupitelstvu společně přehlasovalo 8 zastupitelů. Pochopitelně tak hlasovali pravověrní komunisté, p.Slavík a pí.Loudová-Miltnerová a s nimi pí.Ederová. Ta údajně nehlasovala podle své členské legitimace (KSČM), ale protože nemá ráda R.Volfa. Samozřejmě bez váhání zvedli ruku všichni takzvaní „Nezávislí" - Maxa, Louda a Preisslerová. O jejich nezávislém cítění si můžeme myslet cokoliv. U Maxy a Loudy, jde možná o postižení z jejich členství v KSČM v minulosti. Není tajemstvím, že Ing.Maxa byl nejen vychován v komunistické rodině, za což jistě nemůže, ale zůstal členem KSČM ještě několik let po roku 1989. Pak obrátil kabát a ukryl se na kandidátce Nezávislých. Pan Louda, polický pracovník SNB, vystoupil s KSČ až po roce 1990, aby mohl dále působit v policii. Ještě v září 1989 stihnul ukončil slavnou „Vokovickou Sorbonu", Vysokou školu politickou UV KSČ. Možná má dokonce známý titul RSDr.-Rozhodnutím strany doktor.

To je jeho tajemství a osobní věc. K frašce „na demokracii" se bohužel připojili dva ze zástupců stran, které mají demokracii přímo v názvu strany za níž kandidovali. Politická minulost JUDr.Melichera (ČSSD), podobně jako pan Louda před rokem 1989 také člen SNB, ani paní Janissové nejsou podstatné. Ve zkoušce z demokracie oba úplně propadli. N.Janissová možná nebyla zvolena za Občanskou demokratickou stranu, jak si namlouváme. Nemůže v jejím případě zkratka ODS znamenat třeba „Obvykle Dokážu Selhat" nebo „Občas Dělám Svinstva?" Hlasité protesty V. Henzla k přítomné veřejnosti po tragikomickém hlasování, že v Chlumci vládnou komunisté, je mnohem více pravdě, než bychom si připustili. V demokratické společnosti je předvedený způsob hlasování nemyslitelný. Měl-li Platon na mysli „demokracii jako vládu lůzy" tak musel bydlet v Chlumci?

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - Backlinks

  Really informative, Your articles were very nice and full of information. Backlinks Good Job And continue to make useful articles.

 • Guest - digitinc

  That write-up is very incredibly beautiful caused by your attempts. You then have a idn poker authentic power intended for publishing one of a kind information. I'm keen on how you will imagine in addition to and the choice of characterize ones vistas in this pos

 • I read some articles on this site and I think your blog is really interesting and has great information. Thank you for your sharing.
  Judi Deposit Pulsa

 • I am very interested in reading articles that you write and I really like it
  Don't forget to visit my Prediksi bola website
  Thank you very much

 • Guest - The Best 2019 Kitchen Tools In Town

  Home of the Top 2019 Kitchen Tools. We provide premium quality and inexpensive products in the kitchen to successfully cook the best dish in town. Also offers global shipment of our latest and unique kitchen gadgets this 2019. Curved French Fries Cutter

 • Guest - Alex

  I simply must tell you that you have written an excellent and unique article that I really enjoyed reading. Thank you. Cannabis

 • Thank you for allowing comments on your site Don't forget to Visit My Profile

 • Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained. Togel Online

 • Guest - digitinc

  kontaktlinsenguenstig.net I fully understand the kind of annuals you post next. I am troubled by the awareness that you have on this blog. This kind of data wanted for me and scanning to clear. We are very grateful for your blog entry.

 • Guest - digitinc

  push ads network This is a sweeping review. I am astonished by the explanations that you have on this blog. I want to encourage you. Great job! You lads do a separate blog and have some relevant content. Keep up the good work.