×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Tajemný tajemníčku, kde přebýváš

Úředníků nám na městském úřadě přibývá, ale někteří jen na papíře. Z usnesení Rady města, která o počtu úředníků rozhoduje vyznělo, že v květnu 2011 nám jich stačilo 12, o rok později v červenci 2012 se nám počet rozrost na 14 a letošního roku v březnu je jich už potřeba 15. Obec nám nevyrostla a smysluplných úloh na úřadě nepřibylo. Ať už tam dnes sedí kolik chce úředníků, tak mezi nimi chybí stále ten nejdůležitější - tajemník úřadu.

Je s podivem, když o opětovném zřízení funkce tajemníka rozhodla Rada obce již v červenci 2012 (usn.č.12/49R/2012), že se stále vhodný tajemník nenašel. Nikdo ho ani nehledá nebo nejsou stále peníze potřebné k jeho zaplacení? Stačilo by vyslyšet hlasy některých zastupitelů na zrušení vyplácení dvou místostarostů nebo na úplné zrušení zbytečné funkce druhého místostarosty. Kdo je tím doslova ohroženým? Místostarostou, kterého koalice na radnici před únorem 2012 a ani po něm neplatila za jeho práci, ale za jeho „loajalitu" při hlasování je Jaroslav Slavík. Úspěšný komparsista ze slavné bitvy z roku 1813 je tím číslem 2, co stále ve funkci žije. Za měsíční žold odevzdává ochotně svůj komunistický hlas každému, kdo je u moci. Nikoho loajálnějšího pro demokracii a vlastní kapsu si příznivci strany „ s lidmi pro lidi" v Chlumci už nedokázali roky zvolit. Znáte snad nějakou obec naší velikosti, kde slušně placený starosta potřebuje ještě dva nadstandardně placené místostarosty? Znáte ještě jiného zastupitele v Chlumci mimo J.Slavíka, který se jako jediný nevzdal v době akutní nouze v Chlumci po volbách svého možného značného příjmu za výkon funkce?
Ale důvod chybějícího tajemníka není vlastně ve financování. Již třetí rok dostává obec do svých příjmů od státu ročně navíc o 10 mil.Kč. Absence tajemníka totiž umožňuje všechny jeho pravomoci v souladu se zákonem soustředit přímo do rukou starosty. To je ten hlavní motiv pro „nejmenování vedoucího úředníka". A nejsou to pravomoci malé. Profesionální tajemník má totiž veškeré pravomoci vůči zaměstnancům jako statutární zástupce zaměstnavatele. On zabezpečuje výběrová řízení na místa zaměstnanců v úřadu, podepisuje s nimi smlouvy a propouští je, stanovuje platy atd. On ve skutečnosti rozhoduje o obsazení funkcí vedoucích pracovníků na úřadu, když dává Radě návrh na jejich jmenování. Je plně zodpovědný za chod úřadu, plní úlohy dané mu zastupitelstvem, radou a starostou, ale není možné s ním jen tak jednoduše manipulovat. Dokáže být ochranným valem pro pracovité úředníky před arogancí starostů a různých jiných zvolených potentátů a sám je přitom dostatečně chráněn mocným štítem proti svému případnému a neodůvodněnému odvolání ze strany starosty obce. Souhlas s jeho jmenování i odvoláním starostou je totiž podmíněn vždy souhlasem ředitele krajského úřadu, jinak je neplatné.
O to všechno by Ing.Maxa jmenováním tajemníka úřadu v Chlumci přišel. Žádná drezůra zaměstnanců by už nepřicházela do úvahy, pokud by jmenovaný tajemník byl skutečným a zodpovědným profesionálem. Pracovití a poctiví úředníci by jásali, i když ztráta pravomocí by možná starostovi a některým radním připadala jako katastrofální.
První pokus o výběr tajemníka se uskutečnil za starostování Ing.Maxi již na přelomu let 2010-2011. Jmenované výběrové komise pro výběr tajemníka sice důsledně nesplňovaly zákonné podmínky v zastoupení minimálně jedné třetiny svých členů ze strany úředníků obce (2 úřednice spolu z 5 členy Rady obce netvořili minimálně jednu třetinu z celé komise), ale přece se jim na druhý pokus podařilo pro funkci tajemníka obecního úřadu Chlumec navrhnout někoho vhodného či přijatelného. Když Rada obce uložila usnesení z 23.2.2011 starostovi jmenovat paní Ing. Věru Součkovou do funkce tajemníka úřadu, zdálo by se, že se jmenování nevyhne, ale .... Ale již 10.3.2011 své rozhodnutí Rada zrušila. Není vůbec důležité, že radu obce starosta k svému rozhodnutí o jmenování či nejmenování tajemníka nepotřebuje. Milou paní Ing. Součkovou jistě převratnost změn v rozhodování v Chlumci asi nepříjemně překvapila. Když ji nejprve informovali o výběru a předpokládaném jmenování, dala v původním zaměstnání výpověď. Pak bylo vše jinak a jen těžko přetěžko se musela se svým zaměstnavatelem najít dohodu o zrušení své výpovědi. Jednoduše si z ní Chlumečáci udělali dobrý den.
A zůstává nám ještě jedna teorie, i když úplně schizofrenní, proč stále tajemníka nemáme. Možná si někdo dnes na radnici namlouvá, že po předpokládaném neúspěchu v nadcházejících obecních volbách, by se mohl zakuklit v neotřesitelné funkci tajemníka úřadu. Prostě být v teple, za velmi slušný plat a s téměř neomezenou zlomocí nad úředníčky.
MOHL BY TO BÝT, ING.MAXA? HÁDEJTE SI SAMI! TO BY UŽ TOTIŽ NEBYLA JEN TEORIE NEBO POUHÁ SCIENCE FICTION, ALE DOSLOVA HOROR NA RADNICI.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - Alex

  Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article. I will make sure to be reading your blog more. nekretnine novi sad nekretnine subotica

 • Guest - Bernadette Walker

  Hi Pal, How are you? I read your blog and I'm going to bookmark your this article, You have mentioned readable and eye catching content. If I share this article on my whatsapp group link india blog.

 • Guest - ayan shah

  Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. 1800titleloans.net Car Title Loans Los Angeles, Auto Title Los Angeles, Car Cash Loans

 • Guest - ayan shah

  Intriguing post. I Have Been pondering about this issue, so much obliged for posting. Really cool post.It "s truly extremely pleasant and Useful post.Thanks Double Glazing in Cardiff

 • Guest - ayan shah

  THIS IS GREAT WEBSITE FOR ARTICLES IN THIS WEBSITE CONTENT IS BEST AND UNIQUE REALLY THIS IS AWSOME WEBSITE. wiki media

 • Guest - Edwin

  Extremely fast neutral will probably irrefutably result in being well-known among the nearly all blog all those, because the thorough content articles and also comments. Cannabis

 • Guest - pkship

  I appreciate your content. I am going to put my comment here. You did a great job. ;);)
  amazon pakistan shipping rates

 • Guest - ayan shah

  Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job! read more what are links

 • Guest - Edwin

  I really like your article. It’s evident that you have a lot knowledge on this topic. Your points are well made and relatable. Thanks for writing engaging and interesting material. 24" tv

 • Guest - ayan shah

  I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... [url="<a href="/http://montevidayo.com/2013/08/uncontrollable-leakage/