×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Ve veřejné dopravě bitva o korunu

        Slevy cestovného ve veřejné hromadné dopravě platné již od 1. 9. 2018 nijak neodradili Nezávislé v Chlumci, aby upustili od svého předvolebního slibu dosáhnout přeřazení Chlumce a Stradova do společné dopravní zóny s městem Ústí nad Labem. Ve svém důsledku přeřazení do společné zóny může znamenat pro studenty do 26 let a pro seniory cestující do Ústí nad Labem snížení cestovného o jednu korunu ze současných 5Kč na 4Kč. Energie, čas a množství popsaného papíru, kterou věnuje Komise pro dopravu a územní rozvoj a budou mrhat vyjednavači v čele s místostarostou města, nejsou přiměřené malosti vytyčeného cíle. Chlumec čekají na dořešení ve veřejné dopravě úkoly důležitější.

 

Zavedení integrovaného systému veřejné dopravy od roku 2015 hluboce roztrpčilo seniory, kteří s vyčleněním Chlumce do samostatné dopravní zóny přišli o výhody u cestovného poskytované dále jen na území krajského města. Z centra Chlumce se stal přestupní uzel, ze kterého denně desítky autobusů vyjíždí k cílům, kam nikdo z Chlumce necestuje. Bouře občanského odporu spojená s ukončení „jedenáctky“ ve Stradově se zklidnila, až když byla autobusová točna na návsi před hospůdkou U Dostrašilů po půl roce zrušena. Prosazení opětovného prodloužení linky 11 do Přestanova nebylo zadarmo. Přišli jsme o několik spojů a prodloužení město hradí ze svého rozpočtu.

V dalších čtyřech letech se mnoho nezměnilo. Prázdné a poloprázdné autobusy dále projíždějí naším městem a čekací doby při přestupu mezi spoji v Chlumci se nadměrně prosloužily. Pokroku při „Integraci veřejné hromadné dopravy“ mezi přepravci nebylo dosaženo ani u způsobu placení jízdného. SMS jízdenky nebo papírové lístky Dopravního podniku města Ústí n./L. (DPMÚ) v zelených autobusech Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) dále neplatí. Zkušenost uhradit v autobusech DÚK cestovné v hotovosti je občas traumatickým zážitkem. Pokud nemáte přesně připravenou úhradu v mincích, tak vás řidič ze dveří vyprovodí dříve, než řeknete švec. Zadarmo už můžete obdržet jen komentář s patřičnou dávkou sprostých výrazů. Není to výmysl, ale vlastní nedávná zkušenost.

Jediným skutečně zásadním obratem, který určitě přivítali senioři, se stalo výrazné snížení cestovného. Rada Ústeckého kraje o něm jednala již v červnu minulého roku. Její rozhodnutí bylo reakcí na celostátní slevy ve veřejné dopravě vyhlášené vládou. Z Chlumce do Ústí nad Labem tak od 1. září 2018 cestují všichni studenti do 26 let a senioři nad 65 let za pouhých 5Kč (dříve 21Kč). DPMÚ v zóně 101, která zahrnuje vedle krajského města ještě Trmice, Ryjice, Chuderov, Chuderovec a Žežice, přepravuje seniory nad 70 let zcela zadarmo a cestovné pro studenty a seniory 65-70 let je ve výši 4Kč.

Splnění předvolebního slibu Nezávislých, přeřadit jen Chlumec a Stradov, protože Žandova se to nedotkne, do jedné společné zóny s Ústím nad Labem (zóna 101), znamená dosáhnout u zlevněného cestovného pro vybrané skupiny další snížení cestovného za jízdu a to o jednu jedinou korunu (z 5Kč na 4Kč). Pochybuji, že to je nejožehavější problém veřejné dopravy v Chlumci. Občané by více ocenili, kdyby došlo v dopoledních hodinách k posílení počtu autobusů č. 11 do Chlumce. Kraj by si mohl ověřit dopravním šetřením využití linek a reagovat. Placení prázdných autobusů denně projíždějících Chlumcem je vyhazováním peněz z okna. Dopravní průzkum provedený studenty UJEP na podzim 2015, který to prokázal, byl podkladem pro upozornění úředníkům Ústeckého kraje. Zbytečně. Smysl věnovat tolik času a energie na snížení cestovného o 1Kč a podstatné věci zanedbávat, to mi uniká. A jsou zde další náměty. Po dokončení nové autobusové zastávky ve Stradově v roku 2019, díky její včasné připravenosti v minulosti, se logicky nabízí příprava zastávky v opačném směru. Byla navržena už ve Studii proveditelnosti a ve schváleném územním plánu je definována jako veřejně prospěšná stavba. Reálnou příležitost získat pro její financování dotace by město nemělo promrhat. V Žandově by neodmítli ještě letos přístřešek u své zastávky. Výzvou do budoucna je přestavba centrální zastávky v Chlumci. Samozřejmě to vše už není bitva o 1Kč, ale pouze názor, co je více a co méně důležité ve veřejné dopravě.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

  • Guest - Edwin

    We prefer your present post. It may be excellent to see anybody clarify within phrases with the cardio together with lucidity with this crucial concern may be rapidly observed. free tour stockholm

  • Guest - hosting

    http://yiftahprat.com//images/web-hosting-package-cheap-88361.jpg