×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Chlumečtí bojovníci NIMBY

Zkratku z počátečních písmen anglických slov (Not In My Back Yard) překládáme „ne na mém dvorku“ a charakterizuje postoje lidí, kteří odmítají obecně výstavbu spíše prospěšných nebo dokonce nezbytných staveb nablízku svého bydliště. Protesty, petice a dokonce referenda iniciovaná bojovníky NIMBY proti „něčemu“ a proti „ničemu“ nacházejí své podporovatele v celé zemi. V Chlumci nejsme v odmítání staveb exotickou výjimkou. Za peticemi a protesty stojí stále stejní lidé s výjimkou Petice proti vysokorychlostní trati.

Read More Hits: 14714

Sportovní život v Chlumci v době kovidové

Společenský a sportovní život v Chlumci strádal díky pandemii a zmatečnosti vládních opatření, ale vše na koronavirus nehodíte. Boxeři odešli z Chlumce za lepším, v tělocvičně pod kulturním domem hrozí nebezpečí, sportovní areál je rozporcován z nájmů a transparentních účtů vracíme peníze státu. Nad projektem nových šaten fotbalistů můžete žasnout, s podobnými se jinde nesetkáte, lépe by bylo se zamyslet.

Read More Hits: 868

Rekonstrukce Kulturního domu

-          pochybné chyby a chybné pochyby

 

O účelovosti rozsáhlého článku místostarosty města Chlumec, vracejícího se k rekonstrukci kulturního domu, který se objevil v červnovém čísle  Chlumeckého zpravodaje, není pochyb. Jeho informaci, zda bylo Policií ČR definitivně uzavřeno přešetření podezření, zda nedošlo ke škodě města resp. ke značnému prospěchu zhotovitele stavby v souvislosti s plněním smlouvy a s neuplatňováním práv města Chlumec podle Smlouvy o dílo, potvrdit nemohu. Svých pochybností o dokončení díla a k dodržení smlouvy, které jsem nejprve opakovaně směřoval na vedení města, ostatní zastupitele a kontrolní výbor, jsem se nezbavil. Reálná škoda vzniklá městu je příliš velká. Věřím na boží mlýny. Samozřejmě, chybovat je lidské. Rozsah a komplikovanost přípravy a vlastní rekonstrukce kulturního domu včetně dalších vyvolaných investic riziko chyb zvýšilo. Příklady naznačujíce snad má pochybení, knihovna namísto pokladny a matriky (CzechPoint) nebo údajné porušení „rozpočtové kázně“z roku 2017, nebyly šťastnou volbou.

Read More Hits: 2954

Z klubovny TJ Chlumec - dnes podivná hospoda

Ze zažloutlých fotografií v kronice fotbalového klubu TJ Chlumec k nám promlouvají fotbalisté, trenéři, funkcionáři a další. Někteří z nich už mezi námi nejsou, ale mnozí žijí a pamatují si nejen fotbalové zápasy. Svépomocně si budovali dnešní šatny (rok 1968) s přístavbou klubovny (po roku 1982). Klubovna vyzdobená diplomy, poháry a dresy připomínající historii jejich klubu byla místem oslav a rozjímání po zápasech, jednání členské základny a společných posezení. Ze současného vedení města se na této historii nikdo nepodílel. Fotbalový klub TJ Chlumec byl vyhoštěn od 1. ledna 2020 z vlastní  klubovny, když na písemnou žádost ponechat ji k dalšímu užívání pro TJ Chlumec vedení města neodpovědělo! Z klubovny je podivná hospoda.

Read More Hits: 939

Chlumeckým dnes vrtá v hlavě VRTka

Obavy z připravované vysokorychlostní železnice zkráceně VRT a tunelu procházejícího mezi Stradovem a Chlumcem vyvolaly zděšení a nejrozsáhlejší petici občanů v historii Chlumce. Najdeme na ni více než 1500 podpisů. Neopakujme již vyřčené a shrňme si podstatu událostí. Rozhodnou dnešní nebo budoucí politici a kdo fatálně selhal při hájení zájmů města?

Read More Hits: 730

Stradov opět ožívá

Dlouhé měsíce s omezením společenského a kulturního života poznamenalo náš miloučký Stradov. Obvyklého posezení a zpěvu u kapličky  jsme se museli vzdát. Po dokončení chodníku a zastávky už další připravené investice zůstají v šuplíku. My  ve Strádově zůstaneme přes mnohé Veseláci, protože náš čas ještě přijde.

Read More Hits: 731