×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Šedá eminence se vytratila z úřadu 

 Po sedmi letech účinkování v čele Chlumeckého městského úřadu odešel tajemník Ing. Rahm, kontraverzní postavička, který byl znám svou výraznou loajalitou ke starostovi. Jeho funkce byla zrušena. Jaké byly skutečné příčiny a zákulisí jeho odchodua nevylili jsme vaničku i s dítětem? Jestližezvládne současný starosta jeho celodenní práci za pouhou hodinu denně, jak tvrdil Ing. Špička, tak jsme zde sedm let měli tajemníka zbytečně.

Od nepaměti čelní místo v organizaci úřadu v Chlumci zaujímal tajemník nebo za Romana Hanusche tajemnice. Jen v období 2010-2014 funkce zůstala neobsazena, ale nikdy nebyla zrušena. Úkoly tajemníka tehdy převzal v souladu se zákonem osobně starosta Ing. Maxa. Svým výkonem, nikým nekontrolován s neomezenými pravomocemi nad osudem úředníků, se zasloužil, že se Chlumec po roku 2015 vrátil živému tajemníkovi a k osvědčenému modelu tradiční struktury úřadu. Tajemníka může jmenovat a odvolat pouze starosta a pouze se souhlasem ředitele krajského úřadu. Podléhá pouze starostovi a jemu skládá účty za svou práci. Jak šťastnou volbou bylo jmenování Ing. Rahma, který nám zde vydržel sedm let, se neshodly ani mnou oslovené úřednice, pro které byl nadřízeným. Není pochyb, že se jednalo o úředníka se značnými zkušenostmi a ve vztahu ke starostovi loajálního až na hranice zákona. Celé roky za něho vykonával vše s výjimkou povinností přímo zákonem vyhrazených starostovi. Když Rada města na konci minulého roku rozhodla o zrušení funkce tajemníka v rámci organizačních opatření, bylo to překvapivé nejen pro starostu. Rada města, která si dlouhodobě s rozhazováním peněz nikdy hlavu nelámala, odůvodnila zrušení funkce finančními úsporami. Starosta ve snaze zvrátit usnesení Rady proto předložil bod k definitivnímu rozhodnutí zastupitelstvu. Účelovost a nepravdivosto důvodnění k odchodu Ing. Rahma se vytratila už přednesením osobních výhrad Ing. Špičky, ale ani to nebyl pravý důvod. Ať se panu místostarostovi Špičkovi nebo komukoliv jinému líbí nebo ne, tak způsob odměňování pracovníků úřadu a pracovní doba úřadu v době lock-downu je výhradně v pravomoci tajemníka, do toho nemá co mluvit. Zda obhroublé způsoby tajemníka nepřekračovaly únosnou míru a neovlivňovaly stabilitu obsazení úřadu kvalitními úředníky, to je věc závažnější. Mimo vše, kulantně řečeno sprostou ranou pod pás, bylo osočení tajemníka panem Špičkou o „snad nezákonném špiclování“. Tajemník měl ze svého počítače možnost kontrolovat monitory služebních počítačů celého úřadu, jak je úřednice v pracovní době využívají, zda nelelkují a namísto své práce nebrouzdají po internetu. Ukázalo se, že s možností této kontroly byli všichni na úřadu seznámeni, což podpisem potvrdili při převzetí počítačů. Nešlo o žádnou nezákonnost ani špiclování. O podobné kontrole ze svého zaměstnání se s přítomnými podělil jeden ze zastupitelů. Za své veřejné nařčení se pan místostarosta přítomnému tajemníkovi ani neomluvil.

Starostovi argumenty, jak to zde vždy bylo, nebo o svém přetížení řízením města, když řídí město a vysedává tu i jinde při jednáních, zastupitele nepřesvědčil. Zábavná reakce Ing. Špičky na údajnou přetíženost starosty a problém zvládnout současně práci tajemníka stojí za zveřejnění. Z jeho pohledu je ve schopnostech současného starosty Ing. Zetlitzera zvládnout práci tajemníka, když jí bude věnovat pouhou jednu hodinu denně. Moje čtyřletá zkušenost místostarosty s pracovitostí a schopnostmi starosty a tajemníka Rahma byla, na rozdíl od pana místostarosty Špičky, diametrálně jiná. Tajemník Rahm určitě netrávil pracovní domu tak, že by pracoval pouhou jednu hodinu denně, aby se dalších sedm hodin mohl šťourat v nose. O plnohodnotném nahrazení tajemníka současným starostou pochybuji už jen proto, že jsem starostu už roky pracovat neviděl. Skutečná příčina zrušení funkce tajemníka a odejití Ing. Rahm z úřadu leží hlouběji pod povrchem. Jestliže by chyba ležela skutečně jenv osobě Ing. Rahma, tak zodpovědnost padá neodvratně na hlavu starosty. On ho řídil, měl usměrňovat, kritizovat, odměňovat nebo naopak trestat v případě pochybení včetně odvolání Ing. Rahma z funkce tajemníka. Když v tom selhával, nebo pokud měli členové Rady a zastupitelé ještě jiné výhrady k práci přímo starosty Ing. Zetlitzera, týkající se jeho aktivity nebo lenivosti včetně neschopnosti řídit tajemníka, tak je měli uplatnit konkrétně vůči starostovi. K tak radikálnímu kroku už nebylo dost odvahy ani zodpovědnosti vůči občanům městu. Zrušením funkce tajemníka, jsme si nejspíše vylili vaničku i s dítětem.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments