×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Strategický plán zůstává cárem papíru

Strategický plán s dlouhodobými vizemi a cíly vytyčenými do roku 2025 se stal cárem papíru. Způsob implementace strategického plánu se „zpětným“ plánování akcí naznačuje, že na úrodnou půdu nepadlo zrnko pochopení o smyslu tohoto druhu plánování v Chlumci.

Strategický plán v koordinaci s celkovou strategií MAS Labské skály, které je Chlumec členem, v minulosti přispěl k dosažení dotací například u dostavby hasičské zbrojnice nebo u chodníku do Stradova. Strategický plán není účelovou poukázkou na snadnější čerpání peněz prostřednictvím MAS. Pro dosažení většiny dlouhodobých cílů nám MAS ani žádné účelové dotace nepomohou. Každoroční hodnocení jeho plnění a aktualizace, spojené s hodnocením vybraných indikátorů, význam zapojení veřejnosti a konkrétní úkoly starosty jsou podrobně popsány v jeho dílčí části nazvané Implementace na pouhých 8 stranách. Z „Implementace“ nám nezůstal kámen na kameni. Starosta se svého osobního plnění úkolů zbavil, veřejnost byla z účasti zcela vynechána. Schvalovat nebo aktualizovat roční Akční plány investic průběžně nebo dokonce zpětně je způsob poněkud rozmarný, dokonce alternativní. Schvalovat na konci kalendářního roku už realizované investice do Akčního plánu pro končící rok má stejný přínos, jako si plánovat dovolenou do Chorvatska v prosinci, když jsme se z ní už v červenci vrátili. A nikomu to nepřipadá divné. Strategický plán byl vytvořen, aby sloužil při plánování městu a jeho plnění nebo neplnění má smysl jen pro město. Není-li ovšem užitečný pro město nebo pochopitelný pro zastupitele, tak se na celé přemoudřelé Strategické plánování raději vykašleme. Projekty a investiční akce tahejme dále, jako kouzelníci tahají králíky z klobouku. Na konci roku si pak přidejme aplaus, jak jsme vše „podle plánu“ splnili.

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - Digital_Zone

  Thank you for sharing a bunch of this quality contents, I have bookmarked your blog. Please also explore advice from my site. I will be back for more quality contents. Rakı Fiyatları

 • Guest - Digital_Zone

  There are a lot of blogs over the Internet. But I can surely say that your blog is amazing in all. It has all the qualities that a perfect blog should have. dental implant in turkey

 • Guest - SEO

  Can nicely write on similar topics! Welcome to here you'll find out how it should look. 토토사이트

 • Guest - black ipods

  Dreamin. I love blogging. You all express your feelings the right way, because they are your feeling, focus on your blog it is great. black ipods

 • Guest - Digital_Zone

  When you use a genuine service, you will be able to provide instructions, share materials and choose the formatting style. upgrading the witcher 3 for ps4 ps5

 • Guest - Digital_Zone

  Wonderful article. Fascinating to read. I love to read such an excellent article. Thanks! It has made my task more and extra easy. Keep rocking. YDS Kursu Ankara Fiyatları

 • Guest - Digital_Zone

  I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. crowdfunding in real estate

 • Guest - Digital_Zone

  This particular is usually apparently essential and moreover outstanding truth along with for sure fair-minded and moreover admittedly useful My business is looking to find in advance designed for this specific useful stuffs… watch free movies

 • Guest - Digital_Zone

  You have beaten yourself this time, and I appreciate you and hopping for some more informative posts in future. Thank you for sharing great information to us. soap 2 day

 • Guest - Digital_Zone

  I read your blog frequently, and I just thought I’d say keep up the fantastic work! how to sell merchant services