×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Strategický plán zůstává cárem papíru

Strategický plán s dlouhodobými vizemi a cíly vytyčenými do roku 2025 se stal cárem papíru. Způsob implementace strategického plánu se „zpětným“ plánování akcí naznačuje, že na úrodnou půdu nepadlo zrnko pochopení o smyslu tohoto druhu plánování v Chlumci.

Strategický plán v koordinaci s celkovou strategií MAS Labské skály, které je Chlumec členem, v minulosti přispěl k dosažení dotací například u dostavby hasičské zbrojnice nebo u chodníku do Stradova. Strategický plán není účelovou poukázkou na snadnější čerpání peněz prostřednictvím MAS. Pro dosažení většiny dlouhodobých cílů nám MAS ani žádné účelové dotace nepomohou. Každoroční hodnocení jeho plnění a aktualizace, spojené s hodnocením vybraných indikátorů, význam zapojení veřejnosti a konkrétní úkoly starosty jsou podrobně popsány v jeho dílčí části nazvané Implementace na pouhých 8 stranách. Z „Implementace“ nám nezůstal kámen na kameni. Starosta se svého osobního plnění úkolů zbavil, veřejnost byla z účasti zcela vynechána. Schvalovat nebo aktualizovat roční Akční plány investic průběžně nebo dokonce zpětně je způsob poněkud rozmarný, dokonce alternativní. Schvalovat na konci kalendářního roku už realizované investice do Akčního plánu pro končící rok má stejný přínos, jako si plánovat dovolenou do Chorvatska v prosinci, když jsme se z ní už v červenci vrátili. A nikomu to nepřipadá divné. Strategický plán byl vytvořen, aby sloužil při plánování městu a jeho plnění nebo neplnění má smysl jen pro město. Není-li ovšem užitečný pro město nebo pochopitelný pro zastupitele, tak se na celé přemoudřelé Strategické plánování raději vykašleme. Projekty a investiční akce tahejme dále, jako kouzelníci tahají králíky z klobouku. Na konci roku si pak přidejme aplaus, jak jsme vše „podle plánu“ splnili.

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments