×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Územní plán města – čtyři ztracené roky

 

V roku 2017 byl schválen nový územní plán a už po roce zastupitelstvo města rozhodlo o zadání jeho první změny územního plánu. Jak využilo město přínos územního plánu ke svému rozvoji, není velmi povzbudivé čtení. Staneme se hrobaři budoucnosti Chlumce.

Když jsme se po více než 3 letech podle zákona tzv. „zkráceným postupem“ dobrali ke schválení 1. Změny územního plánu, z původně navržených změn zůstalo torzo. Za více než 211 tisíc městských korun nám přibude ve Stradově jedna zahrádka, z druhé se naopak stane pozemek pro výstavbu rodinného domu a blízkou lokalitu s několika stavebními pozemky, podle původního územního plánu, se zastupitelům podařilo vyloučit. Jejich majitel nám z vděčnosti zablokoval novou kanalizaci ze Stradova plánovanou na 2019, která byla navržena přes jeho pozemky. Argument Ing. Maxy, obhajující zavržení lokality pro rodinné domy ve Stradově, o dostatečné „substitucí stavebních pozemků“ v novém územním plánu, je těžké souhlasit. Kde jsou ty „substituované“ pozemky, které nahrazují zavrženou lokalitu ve Stradově a kde se v Chlumci staví? Od protipovodňových opatření v Žandově ve veřejném zájmu vedení města alibisticky ustoupilo. Přinejmenším průchodnost můstku a blízké koryto potoka bude město muset řešit, ale nebude to už za peníze z Povodí Ohře. Doufejme, že občany Žandova odmítající protipovodňovou regulaci toku nějaká potopa nepřekvapí.

Do konce roku 2021 mělo zastupitelstvo (podle zákona) projednat zprávu o uplatňování územního plánu, ale vedení města žádnou nepředložilo. Žádná z veřejně prospěšných staveb definovaných v územním plánu nebyla dosud připravena ani realizována. Namísto koncepce jednotného centrálního hospodářského dvora u kotelny s rozlohou 8989m2 , podle územního plánu při rozšíření o 5289m2, město zakoupilo za 5 mil. Kč areál sběrných surovin (plocha 5336m2) a investovalo do něj již další milion. Úplnou negací všech dlouhodobých představ o vyváženém rozvoji města a zdrojích nových pracovních příležitostí byla iniciovaná „petice“ proti Průmyslovému parku Chlumec. V územních plánech Chlumce byla „výrobní plocha“ vymezena 20 let, nikomu nevadila a nikdo proti ní nikdy neprotestoval. Byla vymezena za starostování R. HAnusche. Projednávalo ji zastupitelstvo se starostou Maxou v roku 2014 a schvalovali zastupitelé v roku 2017. Na pomluvy, dezinformace a strašení veřejnosti vedením města o Průmyslovém parku nemá smysl reagovat. Nic v Chlumci nechcete, nic nedostanete.

Ve všech okolních obcích mimo Chlumce se roky staví. Více než deset let nám počet obyvatel města klesá, mladí odcházejí za bydlením z Chlumce a naše město stárne a vymírá. Nemáme byty pro mladé, nenabízíme byty pro lékaře, a o budoucí potřeby na specifické bydlení pro rostoucí skupinu seniorů se nikdo nezajímá. Problémem není jen odklad ukončení modernizace čističky odpadních vod. Město dosud nepřipravilo žádnou z lokalit navržených v územním plánu pro bytovou výstavbu. Úkolem města bylo do 4 let od schválení územního plánu si zabezpečit 7 územních studií, jako podkladů pro projektovou přípravu. Nemáme ani jedinou z nich. Návrh zástavby nových rodinných domů v Žandově a ve Stradově měly řešit dvě územní studie (č. 3 a 4). V Žandově bez územní studie není možné připravit stavební pozemky, vyprojektovat k nim komunikace a technickou infrastrukturu ani přistoupit k odkoupení potřebných pozemků (nejprve těch v majetku státu). Nemáme ve vlastnictví žádné pozemky pro výstavbu. Chybějící kanalizace v Žandově má význam také pro novou zástavbu. Od ukončení územní studie k realizaci jednotlivých rodinných domů napojených na nové komunikace a inženýrské sítě ještě uplyne dlouhá doba. Čtyři roky městem zanedbávanou přípravu nikdo nevrátí.

Pasivita města při kanalizaci

Modernizace čističky odpadních vod, kanalizace Žandov, ale také Stradov, jsou pro územní rozvoj města rozhodující. Současné vedení je svou pasivitou spolu zodpovědné za odklad modernizace ČOV. Z nepochopitelných důvodů akceptovalo při vodoprávním řízení odložení termínu zahájení modernizace čističky. Aktivně nevstoupilo při územním řízení k čističce, když ho zdržovala firma Freelander, která vlastní sousední pozemky. Vlastnictví pozemků pro tuto firmu již ztratilo smysl. Platný územní plán zablokoval jejich projekt průmyslové zástavby na pozemcích, které za tím účelem zakoupila. Dohodou právě o odkoupení jejich pozemků by se odstranil problém s přípravou čističky a město získalo do vlastnictví plochu navrženou pro „specifické rekreační využití“. Návrh na využití této rekreační plochy u Zámeckého rybníka měla objasnit územní studie č. 7. Opět nebyla městem dosud zabezpečena. Starosta města také nikdy nevyužil svou účast na valných hromadách SVS a.s., aby jako akcionář společnosti a zástupce Chlumce vystoupil, apeloval a přesvědčil vedení Severočeské vodárenské společnosti o akutní naléhavosti modernizace ČOV pro Chlumec. Každá selka od Litoměřic tam dokáže zájmy své obce hájit. Smlouva o modernizaci ČOV, schválená zastupitelstvem, už dnes nezohledňuje dlouhodobé rozvoj města. Po svém dokončení nebude její kapacita dostatečná pro další bytovou zástavbu podle územního plánu. Je snad možné pochopit chybějící odbornou kompetenci v územním plánování pana místostarosty, ale také členů Rady města, kteří podklady pro smlouvu s SVS a.s. připravili. Doporučoval jsem konzultovat podklady s Ing. Jetelem, zpracovatelem územního plánu, projednat je v Komisi pro dopravu a územní rozvoj, ale na moje připomínky nikdo ze zastupitelů nereagoval.

Přístup k ČOV a Radou města zcela zanedbávaná přípravou nové bytové zástavby, dokládá nepochopení významu územní plánu jako nástroje pro budoucí rozvoj města. Dlouhodobé konzervativní názory některých členů Chlumecké alternativy, že v Chlumci nepotřebujeme byty, paneláky, nechceme a nepotřebujeme stavět tu či jinde, jsou tragickým omylem. Bez nové bytové výstavby, žádné investory do města s klesajícím počtem obyvatel nic nepřiláká. Nepostaví nám zde nikdo žádné nové obchody nebo občanskou vybavenost. Šance města na obnovu zdravotnických služeb se také vytratí, lékaři nepřijdou.Je to jaké házet hrách na stěnu.

Neztratit další roky při přípravě nejen bytové výstavby, znamená především odmítnout všechny, kteří zde žijí jen svou minulostí. Jsou to hrobaři prosperity našeho města!

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - bewin89

  บีวิน Top fun online games in Asia.

 • Guest - 메이저사이트

  This article, like a cup of warm coffee, brightened my heart and warmed my heart 메이저사이트 I think it's a very touching article, but I hope you write this often in the future:)

 • Guest - johnmartin

  Furthermore, click here https://concretecontractorsca.com for Best Concrete Contractors Services in CA

 • Guest - Philip Duncan

  Nice Blog. I would like to say you that keep sharing more! wood turned bowls

 • Guest - Seo Expret

  I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. Stahlwandpool

 • I've been surfing online more than 5 hours today, yet I never found any interesting article like yours without a doubt. It's pretty worth enough for me.

 • Guest - SEO

  On this page, you'll see my profile, please read this information. 안전놀이터

 • Guest - black air pod pros

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your site? black air pod pros

 • Guest - dxakbq

  Making more frequent and cnc machining materials shallower passes until reaching your desired depth is a better way to go, also resulting in better access for easier chip removal. Clearing chips is essential to success with aluminum, a

 • Guest - Clifford Brown