×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

VRTka a kdo má máslo na hlavě

Obavy z připravované vysokorychlostní železnice (zkráceně VRT) a tunelu, který by procházel mezi Stradovem a Chlumcem vyvolaly na začátku minulého roku zděšení a z iniciativy Fóra občanů Chlumce také nejrozsáhlejší petici s více než 1500 podpisy. Shrňme si fakta a úlohu, kterou zde jednotliví aktéři sehráli.

Petice a zatajování informací

V územním plánu Chlumce z roku 2017 najdete pouze ochranné pásmo VRT západně od Stradova. Nový požadavek na „prověření možnosti zastávky v Ústí nad Labem“ vedl Ministerstvo dopravy a Správu železnic ke svévoli při plánování nové trasy na Litoměřicku a tunelu pod Krušnými horami. Již v roku 2020 Správa železnic narazila na odpor při projednávání trasy u malých obcí na Litoměřicku. V Chlumci se na radnici nepohnul ani lístek. Mrtvého brouka radnice předstírala, i když se závěry ze studie proveditelnosti s tunelem rozdělujícím město provalily a bouřlivě reagovala Chlumecká veřejnost. Fórum občanů Chlumecka zahájilo podpisovou akci proti tunelu přes Chlumec a starosta na iniciátory petice reagoval jejich zesměšňováním a zpochybňováním vážnosti situace, že “VRT je scifi a iniciátoři jsou hysteričtí“. Připojil se k němu radní Ing. Vodňanský, zprávami, že „vyvolává se tady panika, aniž bychom měli relevantní informace“. Reakce ze zpětného pohledu šokující. Až shromáždění obrovského kvanta podpisů přimělo Radu města zasednout s petičním výborem ke společnému stolu a vytvořit pracovní skupinu pro koordinovaný postup vůči Ústeckému kraji a Správě železnic.

VRT2012.03.24 162aPetice mezitím doputovala do Senátu. V září 2021 došlo na Větruši k prvnímu setkání zástupců Fóra občanů s premiérem Babišem, který zde zahajoval volební kampaň. O týden premiér dorazil do Chlumce doprovázený generálním ředitelem Správy železnic. Jako opaření zůstali Chlumečtí ve chvíli, když generální ředitel zcela vyvrátil, že by Chlumec byl opominut při projednávání VRT a návrhu tunelu přes Chlumec. Ve chvíli, kdy si začal telefonicky ověřovat, kdo zastupoval Chlumec při jednání v červnu 2020, se starosta Ing. Zettlitzer kajícně přiznal. O několik dní se objevil zápis z jednání Rady města z 5. srpna 2020 o podání starostou blíže neurčené informace o jednání o VRT a o předání „složky“ Ing. Vodňanskému s úkolem jejího projednání v komisi pro dopravu a územní rozvoj. Komise se ke „složce“ dostala bez účasti Ing. Vodňanského na svém jednání až po čtyřech měsících (16. 12. 2020). Přestože součástí složky byl situační výkres se zaústěními tunelu pod Krušnými horami na české straně u Chlumce, konstatovala nepotřebnost se vyjadřovat. Objevily se další písemné dokumenty. Prezenční listina z jednání se Správou železnic, potvrzující podpisem účast starosty a neúčast dalšího pozvaného, pana Ing. Vodňanského. Máme zde další zápis z Komise pro dopravu a územní rozvoj dokonce z 29. ledna 2020, kde za účasti všech jejích členů, včetně zastupitelů Vernera, Maxi a Vodňanského, s obdobným konstatováním o „nepotřebnosti se vyjadřovat“. Kdo a za jakým účelem předložil materiály komisi a proč se nezajímala o podstatu?

                Další vývoj při obhajobě zájmů města

Malým dílčím úspěchem se díky podpoře Fóra občanů Chlumecka stal náš zastupitel Mgr. Jan Musil členem komise pro VRT zřízené hejtmanem kraje. Při vyjednávání v krajské komisi a se zastupiteli kraje se mu podařilo odbornými argumenty zviklat některé závěry Správy železnic o výhodnosti vedení tunelu přes Chlumec. Byla navázána spolupráce s renomovanou advokátní kanceláří Frank Bolt, aby pro zastupování města v případném sporu.

Výhled do budoucnosti přesto není příliš optimistický. Podařilo se, že zastupitelé kraje schválili při zadání aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vedle nové trasy VRT zachování jako varianty také původního koridoru (západně od Stradova). Původní koridor zde sice dočasně zůstává, ale Správa železnic se k projektování této trasy pro její posouzení nijak nechystá. Na rozdíl od Chlumce, včasnou aktivitou svých starostů, si malé obce Litoměřicka u Správy železnic vyprojektování a posuzování všech variantních řešení včetně původní dokázaly prosadit. K usnesení krajských zastupitelů k budoucnosti Chlumce se zde možná hodí přísloví: „Aby se vlk nažral a koza zůstala celá.“

Přínos individuálních aktivit starosty, vedení města nebo občanů, jejich vystoupení na jednání krajského zastupitelstva, zveřejněná individuální korespondence zaslaná starostou bývalému premiérovi a ministrům nebo pozdější jednání s poslancem Babišem není možné posoudit ani odsoudit. Mne by rozhodně nepřesvědčily jeho argumenty o „zhoršených seizmických poměrech“ v Chlumci nebo o ohrožení občanů, kteří se do Chlumce museli přestěhovat v souvislosti s napouštěním jezera Milada. Obce Tuchomyšl, Vyklice, Lochočice, Hrbovice a Otovice byly zbourány v důsledku těžby uhlí, to ví každé dítě. A žádná zemětřesení (seizmické jevy jsou zemětřesení) jsme v Chlumci ani v dávné minulosti nezaznamenali. Čekáme možná na volby.

Závěr z uvedených faktů

Před zastupitelstvem a veřejností byly informace o jednání starosty v červnu roku 2020 se Správou železnic záměrně zatajovány až do září 2021. Jde o selhání starosty při obhajobě zájmů města, které mohou být fatálnímu následky pro budoucnost Chlumce. Měl k dispozici závažné informace, nekonal a zatajoval vše před veřejností. Závěry, zda se jednalo o podcenění informace z důvodu odborné nekompetence nebo o nezodpovědnosti, si každý může učinit sám. Morálně neomluvitelným zůstane zpochybňování a zesměšňování iniciátorů petice proti VRT ze strany starosty, ale také radního Ing. Vodňanského, aby zakryli své pochybení. Částečně informace získali také členové komise pro dopravu a územní rozvoj, zastupitelé Ing. Vodňanský, Ing. Maxa a pan Verner. Máslo na hlavě nemá jen starosta, ale zastupitelé z celé koalice (Chlumecká alternativa, Nezávislí a ProChlumec).

Je jisté, že to budou to krajští zastupitelé, kteří o konečném návrhu a výběru variant vedení trasy VRT budou rozhodovat při schvalování Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Populistická hesla, že přes nás vlak nepojede, jsou klamavými předvolebními sliby pro naivní voliče. Nově zvolené vedení města po volbách se jistě nevzdá ani v marném boji proti trase VRT přes Chlumec. Nemělo by zapomenout, že v případě neúspěchu, je šance nenávratné způsobené škody částečně snížit včasným uplatněním vhodných stavebně technických opatření. Díky všem, kteří se aktivně peticí proti VRT postavili. 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - Digital_Zone

  That appears to be excellent however i am still not too sure that I like it. At any rate will look far more into it and decide personally! Zonnepanelen installateurs Genk

 • Guest - Digital_Zone

  Remarkable article, it is particularly useful! I quietly began in this, and I'm becoming more acquainted with it better! Delights, keep doing more and extra impressive! Zonnepanelen

 • Guest - Digital_Zone

  It is a fantastic post – immense clear and easy to understand. I am also holding out for the sharks too that made me laugh. Zwembad laten aanleggen

 • Guest - Digital_Zone

  Attractive, post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have liked browsing your blog posts. After all, I will surely subscribe to your feed, and I hope you will write again soon! Zonnepanelen installatie

 • Guest - Digital_Zone

  Mmm.. estimable to be here in your report or notify, whatever, I repute I should moreover process strong for my have website want I play some salubrious further updated busy in your location. Zonnepanelen systemen

 • Guest - Digital_Zone

  You possess lifted an essential offspring..Blesss for using..I would want to study better latest transactions from this blog..preserve posting.. Zwembad aanleggen

 • Guest - mshahid

  Professional trading for everyone. Investing in the future.Gateway to your financial freedom. Get involved today and conquer the markets with our services and solutions. Easy access to investment opportunities. It is never too late to start your journey into the world of crypto and secure a wealthy

 • Guest - mshahid

  Professional trading for everyone. Investing in the future.Gateway to your financial freedom. Mayfaircapitalmarket

 • Guest - SimonWhitehead

  With so many books and articles coming up to give gateway to make-money-online field and confusing reader even more on the actual way of earning money, activities for seniors

 • Wow! This may be one of the most useful blogs we have encountered on this topic. Actually, great information! I am also an expert on this topic, so I can understand your efforts먹튀사이트