×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Plán rozvoje sportu města Chlumec 2020-2025

Do sbírky koncepcí a plánů do budoucnosti nám po územním plánu a startegickém plánu přibyl plán sportovní. Na rozdíl od prvních dvou, kde známe odborné autory, metodiku vzniku a způsob projednání, tak u Plánu rozvoje sportu města Chlumec 2020-2025 neznáme vlastně nic a dokonce v něm není uveden ani důvod pro jeho zpracování. Můžeme se domnívat, že podnětem pro vznik plánu byla představa jeho využitelnosti pro získání dotací.

Plán rozvoje sportu města Chlumec 2020-2025 se po svém schválení Radou města objevil na webových stránkách města, aby si ho veřejnost mohla řádně prostudovat.Jestliže vás tam nezaujmou fotografie sportovních zařízení, které tvoří rozhodující část jinak bezobsažného 18 stranového textu, tak vás třeba k přečtení naláká citace z části nazvané Vize a priority:  

       „Chlumec iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje a má zájem o uspokojení potřeb sportu, jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Město vytvořilo občanům prostor nebo příležitost k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti. V rámci podpory fyzické aktivity občanů by bylo vhodné vyzvat aktivní spolky působící ve městě, aby pro každé volební období sestavily návrh na rozvoj sportovních aktivit ve městě. Součástí návrhu by mohly být měkké (neinvestiční)a tvrdé (investiční)projekty, které by sloužily k naplnění Plánu rozvoje sportu. Za přispění spolků by se tímto způsobem docílilo doplňování a aktualizování tohoto otevřeného dokumentu.“

Jestliže vás tento text neupoutal , tak nejste sami. Snad se dokážeme většinově ztotožnit se závěrečným doporučení průběžně dokument aktualizovat, minimálně však 1 x za dva roky“. Uplynuly už více než dva roky a na své doporučení si autoři ani nevzpomenuli. Jako tehdejší zastupitel, jsem vůbec nepochopil hlubokomyslnou podstatu citovaných „vizí o ničem“, a u závěrů bych byl mnohem radikálnější:Aktualizovat hned a z gruntu, pokud má ten spis vůbec nějaký smysl. A má vůbec nějaký smysl něco plánovat v Chlumci?

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments