×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

 Baliharův kluk si to nezaslouží

Osud mladého tichého a skromného muže Jana Balihara změnily události, které odrážejí současné poměry v Chlumci, doslova jako zásah blesku z čistého nebe. Stejně jako dalším lidem v Chlumci v období po zvolení Ing. Maxy starostou po listopadu 2010, se stal předmětem šikany jen proto, že jeho osoba je spojovány s někým, kdo není starostovi pohodlný. Bolševických praktik „Kdo není s námi, je proti nám" si nejprve užívali ti, u kterých úspěch byl automaticky spojován podle názoru vedení obce se starostování Romana Hanusche.

„Romanovci"nebo „Hanušovci" na rozdíl od rodiny carské rodiny Romanovců v Rusku nebyly naštěstí v Chlumci komunisty povražděni ani uvězněni. Setkávali se „jen se šikanou." Poměry a způsoby se nezměnily s obměnou Rady města, po odvolání Ing. Vodňanského a nahrazení představitelů Chlumecké alternativy ve vedení města ČSSD.
A to je právě případ J. Balihara, který má tu smůlu, že je nevlastním synem L. Relliga, který se stal kritikem starosty.


J. Balihar se již před dvěma roky rozhodl stát živnostníkem. Pronajal si objekt ve Stradovské ulici, původní klempířskou dílnu, upravil prostory a vybavil je novými stroji a začal opravovat auta, karoserie atd. Platí poctivě daně a jeho zákazníci jsou s ním spokojeni. Poskytoval dokonce bezplatně drobné služby i městu.
Najednou se našel anonymní udavač, který možná jen ze závisti na něho upozornil všechny možné úřady, které by mu mohly jeho dílo překazit. Dílna a podnikání mladého muže se stalo předmětem kontroly orgánů ochrany životního prostředí, hygieny a stavebního úřadu v Chlumci. Zatímco ostatní konstatovaly, že má vše v obdivuhodném pořádku, místní stavební úřad trvá na nutnosti nové kolaudace objektu pro vykonávanou činnost. Přes dodání „hlukové studie", vylučující negativní vliv na okolní bytovou zástavbu, stále odmítá odsouhlasit provozování jeho dílny z důvodů „údajného" rozporu s platným územním plánem. Stavební úřad mu dokonce nařídil ukončit v objektu opravárenskou činnost a doporučil mu požádat o změnu územního plánu, která by snad rekolaudaci umožnila. To může trvat několika dalších měsíců nebo také let.
Ani emotivní vystoupení jeho matky, paní Baliharové, na květnovém zastupitelstvu, prosící o pomoc a toleranci nezměnili postoj vedoucí stavebního úřadu, paní Šimicové, že územní plán „určuje" a územní plán „nedovoluje". Pravda je úplně jiná. Zastupitelstvo obce vydalo k platnému územnímu plánu v roku 2001 Obecně závaznou vyhlášku č.24/2001 která pro funkční využití území nazvané „čistě obytné území", do kterého je zahrnuto v územním plánu místo, kde se nachází Balcarova dílna, dále blíže specifikuje takto:
„Čistě obytné území", podle čl. 8 uvedené vyhlášky, je územím s dominující funkcí bydlení a mimo „Přípustných staveb" pro bydlení jsou zde také pod bodem 2 jmenovány stavby a zařízení "Výjimečně přípustné". U výjimečně přípustných jsou uvedeny" kulturní zařízení" a „nerušící služby". Dále je zde uvedeno v bodě 3., že v případě sporných případů umístění staveb nebo zařízení je oprávněna rozhodnout obec v součinnosti se stavebním úřadem.
Stavební úřad a paní Šimicová nejen, že nerespektují Obecně závaznou vyhlášku obce Chlumec k územního plánu, ale dokonce je velmi pravděpodobné, pokud se budeme držet výkladu stavebního zákona, jehož autorem je Mgr.S. Malý, že v tomto konkrétním případě se nevyžaduje ani rozhodnutí stavebního úřadu o povolení změny v užívání stavby.
Přečteno a podtrženo. Provozování dílny pana Balihara nic a nikdo nemá právo nebránit. Do dnešního dne stavební úřad svoji chybu nepřiznal, sSnaží se přesunout Černého Petra na někoho jiného a snaží se o jeho odložení problému na dobu po volbách.
Jde jen o nedbalost nebo nekompetenci stavebního úřadu, když neví, co to znamená územní plán, nebo o záměrné šikanování nevinného člověka. ? Šikanování je trestní čin, hrubá neznalost je to těžko slučitelná s výkonem funkce a zodpovědností vedoucí stavebního úřadu . Zbavuje se obec zodpovědnosti při rozhodování dané jí vyhláškou pro sporné případy, protože to není sporný případ? Starosta Ing. Maxa se nám najednou ze všeho jakoby vytratil. Byl iniciátorem podobného případu z minulosti ohledně při povolení výstavby nové lékárny a také tvrdil, že s tím neměl nic společného. Když se nechal zvolit do funkce zastupitele obce pověřeného spoluprací s pořizovatelem nového územního plánu, bez k tomu přiměřeného vzdělání, mohl se s původním územním plánem dostatečně seznámit.
Museli jsme skutečně dospět v Chlumci k tomu, že zničíme aktivity a snahu toho mladého kluka, protože je někoho příbuzným, kterého nemá starosta rád? Mladý Jan Balihar si chce jen v Chlumci vydělávat svůj každodenní chleba poctivou prací. Je úplně nenormální, aby zde pokračovalo jeho šikanování a stresování jeho matky, příbuzných a známých pro různé„iniciátory", anonymní udavače", pro nekompetenci městského úřadu nebo osobní trauma starosty. Všimněte si, že od doby shodné s volebním obdobím starosty Ing. Maxy, se nám v Chlumci rozmnožil počet udání a „anonymních udavačů". Anonymní udavači již určitě starostu dokonce předstihliy.
S postojem a šikanou mladého Balihara ani jiných se osobně nemohu smířit a věřím, že do budoucna ani žádný slušný člověk v Chlumci. Uvědomte si, že také vy se můžete stát budoucím cílem anonymů nebo šikanování úředníků vystresovaných dnešním starostou!

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - Laim

  I read that Post and got it fine and informative. M88

 • Guest - anus

  Many thanks for being the mentor on this niche. We enjoyed the article greatly and most of all appreciated how you really handled the issues I regarded as being controversial. You are always very kind towards readers really like me and assist me to in my life. Thank you. Palm Beach Gardens
  [url=http

 • Guest - Roman khan

  This plot doesn’t reveal itself; it has to be explained.
  토토사이트

 • Guest - chrisevan55

  Wohh exactly what I was looking for, regards for posting .
  토토사이트

 • Guest - chrisevan55

  It’s nearly impossible to find knowledgeable individuals with this topic, however, you be understood as guess what happens you’re talking about! Thanks
  토토사이트

 • Guest - chrisevan55

  It’s nearly impossible to find knowledgeable individuals with this topic, however, you be understood as guess what happens you’re talking about! Thanks
  토토사이트

 • Guest - mueed Ahmed

  Some truly nice stuff on this website , I it. soi lô đề chuẩn

 • Guest - mueed Ahmed

  I have watched “boston legal” ever since in my college days, i love to watch courtroom drama;; xoi cau lo de

 • Guest - mueed Ahmed

  As a result you’ll require ultra powerful online enterprise ideas to keep operating in getting into matters right your incredible web-based work. MLM N95 mask

 • Guest - potato

  <a href="/https://ufa1819.com//">ยูฟ่า</a>and various forms of gamblers in order to conclude that What strategy or baccarat formula do you use?