×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Pozemek u hasičárny  jako „Bouře ve sklenici vody“

Hlavní body prosincového programu jednání zastupitelstva města Chlumec, rozpočet na rok 2018, schválení územního plánu a aktualizace vyhlášky o komunálních odpadech, zastupitelé nekompromisně odsunuli. Přednost dostala na návrh bývalého starosty nedávná změna vlastnictví pozemků u hasičárny, v katastru evidovaných pod čísly 279 a 280 v k.ú. Chlumec u Chabařovic. Šlo pouze o předvolební „Bouři ve sklenici vody“.

 

Na zatravněném pozemku mezi hasičárnou a garážemi jsou každoročně na hranici symbolicky upalovány místní i cizí čarodějnice a s konáním bujarého masopustu je zde spojena tradice konzumace vonícího ovaru. O plochu se město poctivě staralo dlouhé roky jako o vlastní, přestože skutečným vlastníkem této nemovitosti byl stát. A stát jako vlastník nabídl nemovitost v roku 2016 k odprodeji. Vítěz, jediný účastník dražby, firma Gamma Development s.r.o. Praha pozemek získala přibližně za 250 tis.Kč s průhledným cílem snadného a rychlého zisku z dalšího odprodeje. Dnes je inzerován realitními kancelářemi za 1 milion korun (1000 Kč za 1m2). Proč se město dražby neúčastnilo? K účasti na dražbě nedostala Rada města od zastupitelstva ze zákona potřebný mandát a také možná podcenila, že by se vůbec našel nějaký zájemce o koupi pozemku. K ostré kritice vůči vedení města ze strany bývalého starosty za jeho pasivitu je spravedlivé doplnit poznámku.

Teatrální vystupování kohokoliv na zastupitelstvu zůstává trapným, když kritizující sám ve prospěch věci vůbec nic neudělal, ač jako zastupitel to samozřejmě udělat mohl. Suma sumárum, konečným výsledkem prosincového jednání zastupitelstva bylo usnesení, že získání pozemku je věcí cti, neboli je ve veřejném zájmu města. A k tomu zadán domácí úkol starostovi a radě města, aby bezodkladně zahájili osobní jednání s majiteli pozemku za účelem sjednání co nejnižší kupní ceny. Kolik je ta nejnižší cena zůstalo pochopitelně utajeno.     Zmeškali jsme nenávratně příležitost?

Nastal čas v klidu a bez emocí si vyložit základní fakta. Stát se rozhodl pozemek prodat, což bylo jeho právo. Nijak jsme jeho rozhodnutí ani cenu pozemku nemohli ovlivnit. Hodnota při dražbě jen nepatrně přesáhla vyvolávací cenu, takže pozemek velkou cenu nemá. Realitní makléři z Dejvic si evidentně neuvědomili, že kupují zajíce v pytli. Pro ně by mohla mít koupě smysl, pokud by v Chlumci toužili postavit zařízení občanské vybavenosti, které je zde navrhováno platným územním plánem. Přínos podobné investice by pro město byl v takovém případě neporovnatelně významnější než každoroční opékání buřtů. Realitce šlo výlučně jen o kšeft! Když ještě dnes inzerují, že pozemek je určený pro bytovou výstavbu, tak nepokrytě klamou veřejnost. Objekty bydlení zde nový územní plán, který zastupitelstvo schválilo při prosincovém jednání, zcela vylučuje. A o změně územního plánu a jiném využití pozemku může rozhodnout výhradně jen zastupitelstvo našeho města a nikdo jiný. Pikantní je, že právě Ing. Petr Maxa a hasič Radek Třeštík, kteří nejradikálněji vystupovali na jednání zastupitelstva a bojovali za získání pozemku, společně s dalšími dvěma zastupiteli (M. Preisslerovou a L. Henzlem) své ruce pro schválení územního plánu nezdvihli. Souvislost a význam územního plánu pro město a v tomto případu pro řešení konkrétní plochy jim úplně unikají. Šťastní a nevědomí.

Hasičárna a jiné prostory

Na nenahraditelnost pozemku u hasičárny z hlediska veřejného zájmu nemusíme mít stejný názor. A pokud se tímto dotýkám nedotknutelného, diskuze na téma hasiči, fotbalisti a v minulosti Koťata je pro mnohé Chlumečáky téměř tabu, tak ať je mi přičteno k dobru, že jsem ze Stradova. Hasičárna není jediným místem k pálení čarodějnic. Na konci dubna se ohně každoročně rozhoří na několika dalších srovnatelně atraktivních lokalitách v Chlumci a v jeho místních částech. Každý si proto tu svoji čarodějnici může upálit i jinde. Ani jako start a cíl společensko-sportovních akcí typu „Pochoduje celá rodina“ nebyla hasičárna v posledních letech jedinou alternativou. Jen „Masopust“ nikdy neopustil své tradiční místo konání před a vedle hasičárny. Nestálo by za zvážení před hasičárnou a na přilehlých pozemcích města pro podobné akce prostor nějak zkulturnit? Vybudování stabilního kruhového obezděného ohniště, úprava ploch pro umístění mobilních stolů s lavicemi nebo vyhrazení místa pro mobilní polní kuchyň by město nestálo velké finance. O zvýšení atraktivity celého prostoru není třeba pochybovat a nenahraditelnost pozemku vedle hasičárny by splaskla jako bublina.

Čas hraje pro nás

Pro jednání s firmou Gamma Development s.r.o. o odkoupení má dnes město jednoznačně výhodné postavení. Noční můrou zůstává, že se objeví nějaký iniciativní truhlík nebo „předpojatý“ zastupitel s ideou, že kupovat musíme okamžitě a bez ohledu na přemrštěnou cenu, a o svém jedině správném názoru přesvědčí ostatní zastupitele. Klidně vylučme spekulaci realitních makléřů z Dejvic, o snadném a rychlém prodeji pozemku někomu dalšímu pro výstavbu rodinného domu. Obvyklou strategií realitních makléřů není dlouhodobé držení nějakého nevyužitelného a nezpeněžitelného pozemku ve svém majetku. Když není poptávka, tak cena vždy klesá. O sebevědomí města najít jinou alternativu a odmítnout vyděračské podmínky při jednání o koupi bývalé radnice se mohl přesvědčit pan René Volf. Pozemek u hasičárny je vedle toho záležitost úplně směšná. A jestliže si široká veřejnost skutečně přeje pozemek pro město zakoupilo, tak není třeba spěchat. V žádném případě neuvažuji hlasovat pro koupi jakékoliv nemovitosti za předraženou cenu. Nejsem agentem realitní kanceláře, která při spekulaci šlápla vedle. Hysterie není na místě, protože čas určitě hraje v náš prospěch.                                                                                                                                                                                                          RNDr. Petr Jirásek

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments