×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Samozvaný advokát ex-offo  a nebo komedie k pláči

Velká  absence některých zastupitelů na jednání městského zastupitelstva nebo jejich pasivita při hlasování dlouhodobě ohrožuje samotné fungování samosprávy v Chlumci.Opakovaný vtip není vtipem, ale přesto omlouvání neúčasti jiných zastupitelů samozvaným advokátem dokázalo pobavit úředníky městského úřadu. Za necelý rok budou volby a na kandidátkách se nepochybně objeví stejná jména jako v roce 2014 nebo v letech předcházejících. Počet ochotných starat se a řešit společné problémy  města je poměrně malý. Po třech letech je možné říci, kdo mandát zastupitele poctivě vykonával bez ohledu na to, zda měl nebo neměl funkce, rozvoj Chlumce podporoval nebo stál názorově někdy v opozici. V roce předvolebního kvasu a slibování už na to možná voliči zapomenou.

 

Při předvánočním jednání zastupitelstva Chlumce se po mnoha měsících dočkaly téměř všechny stoličky zastupitelů svého ctěného lidem chlumeckým zvoleného pozadí. Jen jedna stolička zůstala dále neobsazena. Vyhlášení Ing. Maxy, že chybějící zastupitelka „je na cestě“, vyvolalo bujaré veselí zvláště u zaměstnanců městského úřadu. Bývalý starosta rád, pokud se sám na zastupitelstvo dostaví, opakovaně iniciativně omlouvá všechny nepřítomné zastupitele, kteří jsou mu blízcí a mohl by očekávat jejich podporu k blokování předkládaných návrhů. Říká se, že opakovaný vtip už není vtipem, ale Ing. Maxa zdá se, že dokáže svým opakováním pobavit. Je to příběh o vtipálkovi, který sám sebe ustanovuje advokátem ex-offo, obhájcem bezplatným, ale v případě Maxy také samozvaným. Už méně vtipným v tomto volebním období je častá absence mnohých zvolených členů chlumeckého zastupitelstva při jednání tohoto nejdůležitějšího orgánu samosprávy zvláště, když jejich neúčast nebo pasivita může zablokovat schválení pro město nejvýznamnějších rozhodnutí.

Neschválení rozpočtu města, závěrečného účtu a uzávěrky hospodářských výsledků za předcházející rok nebo koncepčních dokumentů, jakým je územní plán, je při neúčasti na jednání zastupitelstva nebo při bezdůvodném „zdržení se“ při hlasování ohrožováno fungování celé městské samosprávy. Při nedodržení termínu schválení závěrečného účtu „nefunkční“ samosprávě hrozí zákonné sankce nebo výsledkem neschválení rozpočtu je strmý pád do provizoria. Proč dochází doslova k torpédování samotného principu existence městské samosprávy? Jde jen o lhostejnost, nevědomost nebo o jen o uraženou ješitnosti s cílem potopit současné vedení města a koalici z každou cenu. Naštěstí je v zastupitelstvu více těch rozumnějších, kteří chápou, že zájmy města jsou důležitější než osobní ambice.  

Pro schválení ročních rozpočtů v celé volebním období, postupně pro roky 2015, 2016, 2017 a 2018, nikdy nehlasovali, ruku nezvedli nebo se ani nenamáhali k hlasování dostavit, zvolení zastupitelé Maxa, Slavík, Preisslerová a Srnková. Při závěrečném účtu za rok 2016 muselo hlasovat pro závěrečný účet všech 8 přítomných zastupitelů, protože se jich 7 vůbec nedostavilo. Kde byli Maxa, Preisslerová, Třeštík a Slavík a ….? J.Slavík se stal smutným rekordmanem při rozhodování o nejdůležitějších otázkách města. Ani se nenamáhal, aby dorazil k jedinému hlasování při schvalování závěrečného účtu a k účetním uzávěrkám za jednotlivé roky 2014, 2015 a 2016. Hlasování o rozpočtových výhledech mají podobné skóre totožné aktéry.

Voliči před příštími volbami by proto měli vědět, jak pro své město pracovali nebo nepracovali ti, kterým v roku 2014 dali svůj hlas. Město se klidně obejde bez samozvaných advokátů ex-offo stejně tak, jako bez nezodpovědných nebo neschopných zastupitelů, kteří bezpracně pobírají peníze za svou funkci a neúčastí a pasivitou poškozují řádné fungování města. Pro vysvětlení jejich přístupu si sami vyberte z nabídky – absolutní nevědomost nebo neznalost fungování samosprávy, nezodpovědnost nebo záměr poškodit normální fungování města Chlumce za každou cenu. Jak směšné a zanedbatelné se potom už jeví, že za svou neúčast a pasivitu dostávají stejnou odměnu, jako ti, kteří mandát zastupitele poctivě vykonávají bez ohledu na to, zda mají nebo nemají funkce a jsou názorově někdy v opozici a jindy rozvoj Chlumce podporují.                                                                   RNDr.Petr Jirásek

                                                  

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments