×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Realisté nebo naivní utopisté - hlasování o smíru skončilo neúspěchem

Zkušenosti Chlumce se soudy a s jejich rozhodováním vydají na napsání románu. Coubertinovo heslo „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“,je vryto do historie soudních sporů Chlumce a ani poslední prosincové jednání zastupitelů tuto tradici nezměnilo.Přestože jsme prozatím prohráli, co se dalo, budeme pokračovat v souzení se s firmou Břehovský.. Nepoučitelní z nákladů zatěžujících město díky neskutečně dlouhému prodlužování soudních sporů, které se k původní sporné částce nabalují.Někteří zastupitelé musí trpět buď ztrátou paměti nebo schopností nalít si čistého vína. Tajné hlasování o ukončení jednoho ze soudních sporů dohodou průlom v myšlení nepřineslo.

Soudní spor s firmou Břehovský trvá zhruba 7 let. V Břehovský žaluje Chlumec za neuhrazené faktury ve výši 2,913 mil Kč. Jen za služby jsme našemu právnímu zástupci dosud zaplatili 297 tis. Kč. K výroku prvostupňového okresního soudu, který pro město vyzněl překvapivě příznivě, se žalobce, firma V. Břehovský, odvolala. O dovolání bude rozhodovat Krajský soud v únoru. Z předběžného výroku předsedajícího soudce, jak jej komentoval JUDr. Jiřička, je zřejmé, že z původního rozsudku neponechá kámen na kameni.

Možné konečné náklady sporu jsou odhadovány mezi částkou 50 tis.Kč, pokud by soud odvolání V. Břehovského zcela zamítnul, až do 6 mil.Kč, pokud by rozhodnutí soudu skončilo plně podle nároků žalobce. Nabídka pana Břehovského na vzájemné vyrovnání se ve výši 1 mil.Kč, když každý si současně uhradí náklady za své vlastní právníky, přišla před plánovaným únorovým soudním jednáním. Znamenalo by to nepochybně konec souzení se a strachu ze sankcí a růstu dalších nákladů. O své touze se dále soudit namísto přijetí dohody nakonec rozhodlo zastupitelstvo města v tajném hlasování. Jen sedm zastupitelů z jedenácti přítomných souhlasilo s návrhem na ukončení soudního sporu dohodou. Tři hlasy byly proti dohodě a jeden truhlík zastupitel odevzdal lístek s označením, že se hlasování zdržuje.

Někdo ani po minimálně více než třech v zastupitelstvu stále nepochopil, že pro odsouhlasení každého bodu je potřebné získat od nejméně 8 zastupitelů jednoznačné ano. Výsledek každého jiného hlasování, tedy včetně zdržení se hlasování, je stejný, jako když se při hlasování jasně vyjádří nesouhlas.

Ze zděděných a ukončených soudních sporů po roku 2010 je bilance Chlumce katastrofální. Původní dluh 20,037 mil.Kč narostl při placení na 40,437 mil.Kč díky úrokům, poplatkům soudům a exekutorům a advokátům protistrany. Dokonce i spory o vlastnictví kulturního domu a kina probíhající více než 10 let, kde náklady nebyly tak velké, jsme se státem prohráli. Bezplatný převod kulturního domu, který se podařil v předcházejícím volebním období, byl draze vykoupen draze nutností odkoupit od státu vlastní kino.

Soudíme se zkrátka proto, abychom se soudili. Komu není rady tomu není pomoci. RNDr. Petr Jirásek

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments