×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Předvolební námluvy v Žandově

Při své chabé účasti na jednáních zastupitelstva, ale také písemně, se bývalý starosta opakovaně jako kolovrátek dožadoval odpovědi na zdánlivě jednoduchou otázku: „Kdo rozhodl o napuštění požární nádrže v Žandově vodou?“ Došlo tím snad k nějaké škodě a hledáme viníka? Pokud by otázka zněla, proč byla nádrž napuštěna, odpovědět by uměl každý školáček. Hasičská nádrž je přece hasičskou nádrží, jen když je v ní voda. A zda o tom rozhodl starosta, velitel hasičů nebo nějaký Tonda je přece úplně jedno.

Požární nádrž v Žandově byla na konci minulého léta opět vyčištěna. Významně pomohli chlumečtí hasiči a pracovníci úřadu, kteří se starají o údržbu veřejných prostor. Požadavek na odbahnění nádrže přišel od občanů ze Žandova. Stavebně technický stav nádrže dnes není ideální, ale ztráty při případném průsaku vody do okolního terénu nic a nikoho nepoškozují. Nádrž ve Stradově je na tom mnohem hůře. Vysvětlování panu Ing. Maxovi, že s požární nádrží uvažuje Povodí Ohře ve své studii jako o polosuchém polderu při ochraně proti povodním, bylo zbytečné. Investovat dnes statisíce do její opravy a nevyužít případně prostředky Povodí Ohře prostě nechápe. Pro stejnou funkci nádrž navrhnul ve studii vypracované pro město v roku 2017 Ing. Zapletal, když řešil problém přívalových vod ženoucí se z lesa po cestě ulicí nad hřištěm. Dostavba této cesty spojená s návrhem na odvedení dešťových vod a s využitím nádrže je v této chvíli koncepčně a technicky jasná. Zda budoucí vedení města studii využije, zabezpečí projekt a vyčlení na to v rozpočtu města peníze, nebo raději počká na Povodí Ohře, to ukáže čas.

Možná také, že se požární nádrž letos stane „předvolebním trhákem“ pana Maxy. Za čtyři roky jeho starostování, kdy požární nádrž byla ve stejně dobrém nebo mizerném stavu jako dnes, s ní nic neudělal. Pro Žandov stejně málo tehdejší vedení města dokázalo při přípravě splaškové kanalizace. Jedna zaslaná žádost Severočeské vodárenské společnosti o spolufinancování stavby za 48 mil. Kč, která byla jednoznačně odmítnuta - to bylo vše za celé čtyři roky 2010-2014. Za zodpovědnou osobu byl v žádosti uváděn pan J. Slavík a podepsán pan starosta Ing. P.Maxa. V žádosti nebyla uvedena ani částka požadovaného příspěvku od SVS a ani doplněn podíl spoluúčasti Chlumce na investici. Bylo tehdy dost času a v rozpočtu města peníze, aby rozběhli minimálně projektovou přípravu a v optimálním případně podali žádost o dotaci na výstavbu. Neudělali zkrátka vůbec nic! Žandov by v dalším volebním období z hlediska velikosti investic mohl být nejvýznamnější částí Chlumce. Mělo by to tak být. Rozhodnou o tom voliči a zamyslet by se měli hlavně občané ze Žandova, zda má smysl jít tentokráte k volbám.

Městský úřad zahájil v srpnových dnech územní řízení pro výstavbu splaškové kanalizace Žandov. Do konce roku Teplické projekty s.r.o. podle smlouvy odevzdají městu v mašličce projekty spolu s platným stavebním (vodoprávním) povolením. Jen za tento rok za projekty na kanalizaci pro Žandov zaplatí Chlumec 1,1 mil. Kč. Je to téměř desetkrát více než se pro Žandov udělalo za celé čtyři roky 2010-2014 v čele s Ing. Maxou a to do toho můžeme zahrnout všechny náklady na herní prvky na hřišti. Instalovat houpačky bylo mnohem lépe vidět než spousta práce a peněz, které vyžaduje příprava projektů na kanalizaci.  

Jak bude naloženo s připraveným projektem na kanalizaci po volbách, uvidíme. Jednoduše někdo už konečně musí najít peníze a doufejme, že také nějaké dotace, a konečně tu kanalizaci v Žandově dodělat. Někdo, kdo to umí, zatímco jiný slibuje a …, zkrátka v této věci nic nedokázal.

Předvolební tanečky a nesmyslné otázky „Kdo rozhodl o napuštění požární nádrže v Žandově?“ zůstávají vedle toho směšné, včetně těch, kteří je pokládají nebo na ně naivně naletí.                                                                               

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments