×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

        Volby 2018 skončily, zapomeňte

V roku 1971 slavný italský režisér Damiano Damiani natočil jeden ze svých slavných trilerů „Vyšetřování skončilo, zapomeňte“.  Ideály nezapomenutelného Franka Nera v roli architekta Vanziho, který je záměrně křivě obviněn a zavřen do vězení, jsou zde konfrontovány s brutalitou prostředí, ze kterého není zdánlivě úniku. Deprimující je pro diváka nejen závěr příběhu, kdy se „slušný člověk“ změní v morálně pokřivenou trosku, než je konečně propuštěn, ale také když zkorumpovaní dozorci o svém jednání zde filosofují, aby ospravedlnily svoje činy. Výsledky voleb 2018 v našem městečku nejsou tragédií. Vypovídají o ideálech a také o lidech, na které bych raději zapomenul.

Volby 2014 a společný cíl koalice

Volby 2014 byly referendem o Ing. Maxovi, kterou byla ukončena koalice vláda NEZÁVISLÝCH, ČSSD A KSČM. Spolu získali jen 37,46 % hlasů a počet jejich mandátů v zastupitelstvu spolu poklesl z 8 na 6. Zvolení starosty Ing. Zettlitzera, bylo rozumným kompromisem. Nebyl spojován se žádnými aférami z minulosti a měl předpoklady využít zkušenosti úředníka samosprávy při řízení našeho města. Chlumecká alternativa se odmítla spokojit pouze s funkcí místostarosty, ale podpořila vznik Rady města bez své přímé účasti. Úctyhodné gesto. Ing. Boháč nakonec nahradil v Radě města Mgr. Průšu a vznikla plnohodnotná koalice se zastoupením všech 5 volebních stran, když každá z nich měla v Radě jen jednoho svého zástupce. V březnu 2018 Ing. Boháč bez vysvětlení rezignoval a Chlumecká alternativa zablokovala zvolení kohokoliv jiného. Možná pro mnohé voliče, jak ukázal její dramatický propad ve volbách 2018, se tímto Chlumecká alternativa stala nevěrohodnou. Hlavní a společný cíl koalice z roku 2014 změnit způsob řízení města, podporovat schopné a aktivní lidi a spolky bez rozdílu byl splněn. Atmosféra zloby, nenávisti a nedůvěry, udávání a rozeštvávání spojená se starostováním Ing. Maxy jakoby skončila. Vše ostatní pozitivní za čtyři roky - investice, získané dotace, přestěhování úřadu a kulturní a společenský život bylo bonusem navíc. A voliči se odměnili, když se Ing. Zetlittzer a jeho Pro! Chlumec stal s 5 mandáty vítězem voleb 2018. Původní koalice z let 2014-18 získala (spolu s Chlumeckou alternativou) 10 mandátů a také bez ní s 8 mandáty měla šanci pokračovat v díle. Vše je dnes úplně jinak.

Povolební vyjednávání 2018 a překvapivé rozuzlení

          Obvyklé vyjednávání o společném programu vítěz chlumeckých voleb vynechal a rozhodl se jednat nestandardně rovnou o dělení funkcí na radnici. Svolal všechny zvolené s výjimkou Nezávislých, aby jim přednesl, jak to tedy bude. Jednání se neúčastnil ani nikdo z Horky. Obnova jakési „Národní fronty“, kde se všichni dohodnou bez představy, co je vlastně spojuje a způsob svolání jednání nepovažovala za odpovídající zvyklostem. Celá konstrukce se starostovi sesypala jako domeček z karet už od počátku. Chlumecká alternativa odmítla jeho nabídku na jedno místo v Radě města, aby později přišla s ultimátem. Požadujeme buď dvě místa radních anebo funkci místostarosty. Ve stejném čase už se dávno pokoutně dohodovala s Nezávislými. Pan Rellig, poslední z kandidátky ProChlumec své postoje měnil doslova jako ponožky. Nejprve měl výhrady s mou podporou ve funkci místostarosty, na tom se na jednání Národní fronty shodl s panem Loudou z KSČM. O dva dny později přislíbil a rukoudáním se zavázal pro mne hlasovat. Jeho vrcholným číslem byl loping 29. 10. 2018, kdy šokoval starostu a o dva dni později při hlasování zastupitelstva celou veřejnost.    

          A tak zde máme staronového starostu a prapodivnou koalici připomínající tu z roku 2010 - Chlumecká alternativa včetně jednoho přeběhlíka z ProChlumec, Nezávislí zcela závislí na dirigentské taktovce Ing. Maxy a pana Loudu za KSČM. který byl dříve také Nezávislý. Ing. Zettlitzer získal při volbě starosty hlasy všech zastupitelů, to jediné mu L. Rellig 29,10,2018 slíbil. Stal se však pouhou loutkou, která není v koalici ani v opozici. Marionetka na šňůrkách potahovaných ze zákulisí Ing. Maxou, kterou si odvolají, kdykoliv si zamane. Stojí nějaká funkce a celý Chlumec za to? Někomu ano, jinému ne.

            Křivý strom ani charakter nenarovnáš

          Po překvapivém zvolení nové Rady města se s dotazem obrátila přímo na nově zvoleného radního pana Relliga paní Sovová, proč on, zvolený za ProChlumec přešel k Chlumecké alternativě. Pan radní obratem bez zaváhání obvinil jiné. Pánové z ProChlumec údajně označili jeho kamarády z Chlumecké alternativy za „lumpy“, kteří vyjednávají a chtějí se spojit s Ing. Maxou. Připustil, že Ing. Vodňanský s Maxou skutečně vyjednával, ale na vině zůstali panové z ProChlumec „protože byli proti Chlumecké alternativě“. O které pány z ProChlumec šlo, neupřesnil. Dovolili si odmítnout nápad jednat s Ing. Maxou o koalici, čímž se provinili na Chlumecké alternativě. S podobným návrhem „dát Maxovi nějakou kost“ neuspěl Ing. Vodňanský při jednání ani s Horkou. Osobně jsem možnost koaliční spolupráce s tímto pánem odmítnul v roku 2014 a nepovažuji ji pro mne za reálnou ani dnes. Zda zmíněnou „kostí“ je nově zvolená paní radní Preisslerová, to netuším. Výsledky jednání nebo nejednání Chlumecké alternativy s panem Maxou zde ovšem máme.

                Pro dokreslení obrazu o pravdivosti slov pana Relliga je možné přidat e-mail starosty z 26. 10. 2018, který zaslal nejen jemu osobně, ale také Ing. Špičkovi a dalším. Obsahoval jednoduché oznámení, že podle „jeho informací po separátních jednáních byl akceptovaný všemi navrženými členy kompromisní návrh s navrhovaným složením vedení města: starosta-Zettlitzer, místostarosta-Špička a radní-Rohrová, Jirásek, Dušánek.“ Splnění ultimativní podmínky Chlumecké alternativy, aby se místostarostou stal Ing. Špička, příliš nesvědčí o tom, že by starosta nebo „pánové ProChlumec“ byli proti Chlumecké alternativě“. Nestačilo to jen Chlumecké alternativě a panu Relligovi. Za strany „Horky“ byl návrh Ing. Špičky na místostarostu akceptovatelný a získal by podporu stejně tak, jako paní Rohrová a Dušánek. "Horka" si nevynucovala ani nepožadovala v průběhu celého předvolebního vyjednávání pro mne ani funkci místostarosty ani místo místo v Radě města. Nabídku starosty na pokračování ve funkci místostarosty jsem si cenil. ale pro její výkon by se musely zcela změnit podmínky a rozdělení práce, než tomu bylo do voleb. Byl jsem už příliš unaven. Na kandidátce "Horky" byl uveden jako první v pořadí Mgr.Musil. Do vedení města mohl přinést se svým mládím a nápady čestvý vítr. Ideál, že Chlumec mají řídit schopní a nejen všehoschopní, zůstane mimo chápání těch, kterým jde a šlo jen o funkce. 

                Jidáš zradil Krista možná pro třicet stříbrných, aby později svého činu olitoval a pověsil se. Lítosti se od pana Relliga „pánové z ProChlumec“ nedočkají. Nová koalice Alternativy s Ing. Maxou otevřela dvířka pro popření všeho, proti čemu vznikla a stála koalice rovných v roku 2014. Při hledání skutečných motivů pana Relliga a jeho kamarádů jsem narazil na jeho vlastní výrok zveřejněný před volbami 2010 na webu Strany zelených, za které kandidoval: „Je to boj o koryta, slyšel jsem ve svém okolí. Já říkám: Ano, ale záleží na tom, jak se kdo u toho koryta bude chovat.“ Pan Rellig se nezměnil a nezmění. Jeho telefon jsem si vymazal z adresáře, jeho slovu ani podání ruky už nikdy neuvěřím. A výmluvám a lžím ať věří jen slaboduší.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments