×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

U dotací pro rok 2019 nám ujel vlak

V komunální politice je obvyklé, že při střídání těch u kormidla se často začíná od nuly. Krátkost volebního období vede politiky ke stanovování si cílů často populistických a hlavně časově omezených na dobu výkonu jejich funkcí. Jen výjimečně si někteří vytyčují cíle dlouhodobé, protože třeba naivně věří, že v nich budou dále pokračovat. Ale naivní se vždy dočkají zklamání. Nově zvoleným než se rozkoukají, pokud vůbec chtějí v něčem pokračovat, může ujet vlak.

Snad každý zná text písničky „Mám rád cesty, co někam vedou, mám rád vlaky, co nikde nestaví...“ vystihuje vše, co by si na radnicích měli notovat při přípravě investic. Bez určení jasného cíle nebo postáváním na místě se nikam nedostanete. V Chlumci máme nádraží, ale vlaky tam už dlouho nejezdí. Když nejezdí, tak ani nemohou ujet. Kolem radnice koleje také nevedou, ale radním tam vlak ujel už nejméně dvakrát spolu s termíny pro podání žádostí o dotace pro rok 2019.

          Po volbách v roku 2014 zdědilo vedení města povinnost dodatečně legalizovat černou stavbu „Renovace travnatého fotbalového hřiště Chlumec s převrstvenou štěrbinovou drenáží“ a projekt na „Čerpací objekt a přívod vody pro závlahu tohoto hřiště“bez které by renovace hřiště neměla smysl.Žádné jiné investice nebyly připraveny.

         Stav při dalším střídání na radnici v roku 2018 byl z hlediska investic a jejich další připravenosti o něčem úplně jiném. Před dokončením byly „Rekonstrukce Kulturního domu, Rozšíření hasičské zbrojnice a Rekonstrukce ul. Muchova. Dotace získané pro uvedené stavby vesele plynuly do městské pokladny. Pro rok 2019 bylo připraveno rozšíření parkovišť na I. etapě, když byl už v  říjnu vybrán zhotovitel stavby. Pro zastávku a další část chodníku Stradov ležela žádost o stavební povolení na Ústeckém Magistrátu. Ze zásobníku připravených staveb si mohli ještě vybrat mezi ukončeným projektem rekonstrukce kotelny pro MŠ Pod Horkou a statickým zabezpečení opěrné zdi za kulturním domem. Rozpracovaná před dokončením byly projektová dokumentace na „Rekonstrukci ul. Krušnohorské“ a finančně náročná „Kanalizace Žandov“. Z menších akcí bylo možné pokračovat při „Opravě kapličky ve Stradově“. Jen šance na dotace pro stavby roku 2019 nám po posledních volbách rapidně klesly. Ujel nám vlak.

Pro kanalizaci v Žandově Ministerstvem zemědělství termín 15. 1. 2019 pro podání žádosti o dotaci z Programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ uplynul marně. Díky byrokracii především Státního pozemkového úřadu má Černého Petra dnes v rukou radnice. Zatím zcela nepochopila, že je dost zbytečné se dohadovat o firmě, která by žádost o dotaci měla za město připravovat. Pravděpodobnost vypsání dalších výzev ze strany Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva životního prostředí na obecní kanalizace je v dalších dvou letech mizivá. Budeme stavět kanalizaci za více než 30 milionů korun pro necelých 300 obyvatel Žandova pouze z prostředků města?

Na rozdíl od Žandova, tak pro kapličku ve Stradově bylo od listopadu dostatek času na přípravu projektu opravy střechy a krovu. Podrobný stavebně-technický průzkum pomalu zapadá prachem na radnici. Podat žádosti o stavební povolení do 4. 2. 2019 a elektronicky na dotaci na Ministerstvo zemědělství z Programu 129 660 „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“ v určeném termínu 4. -20. 2. 2019 nemělo být problémem. Bohužel to problém byl. Když kaplička počká, do roka se dočká, pokud vlak s dotací pojede za rok kolem ještě jednou.

Můžeme jen držet palce základní škole a hasičům, aby byly v roku 2019 úspěšnější.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - merckseo

  This is a great post I seen because of offer it. It is truly what I needed to see seek in future you will proceed after sharing such a magnificent post. matka

 • Guest - mell

  thankyou my bro for the words , keep up the good work always my friend , if you want the same thing as well you can check my webite on <a href="/https://kemenangantotal.com/">TOTAL138 slot<a/>

 • Guest - noah

  It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks. ansul fusible link temperature

 • Guest - noah

  i love reading this article so beautiful!!great job! porn site

 • Guest - noah

  i love reading this article so beautiful!!great job! porn site

 • Guest - SEO king

  I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think. บาคาร่า

 • Guest - noah

  I got too much interesting stuff on your blog. I guess I am not the only one having all the enjoyment here! Keep up the good work. wholesale moulding

 • Guest - seo123

  I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. [url=https://d.dailynews.co.th/sports/804431/]อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ

 • Guest - jsimitseo

  검증된 파워볼사이트 를 찾으신다면 eos파워볼사이트 가 있는 파워볼사이트추천 에서 파워볼 을 즐기시길 바랍니다. 5년 이상 운영된 메이저업체 이며 지금까지 많은분들께 사랑받은 안전한파워볼사이트 입니다. 파워볼사이트

 • Guest - yolo

  บีวิน
  Football price online Online betting odds