×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Sportovní život v Chlumci v době kovidové

Společenský a sportovní život v Chlumci strádal díky pandemii a zmatečnosti vládních opatření, ale vše na koronavirus nehodíte. Boxeři odešli z Chlumce za lepším, v tělocvičně pod kulturním domem hrozí nebezpečí, sportovní areál je rozporcován z nájmů a transparentních účtů vracíme peníze státu. Nad projektem nových šaten fotbalistů můžete žasnout, s podobnými se jinde nesetkáte, lépe by bylo se zamyslet.

Z tělocvičny pod kulturním domem definitivně odešli mladí boxeři. Nové vedení města jim zde nedokázalo vytvořit podmínky, přestože byla tělocvična projektována pro ně.O nejnovějších sportovních úspěších boxerů informoval Chlumecký zpravodaj. O návratnosti investovaných milionů do tělocvičny z pronájmu od kroužků v řádu několika stokorun týdně tam hodnocení nenajdete. Příběh je o nepochopení, že společenský profit spojený s výchovou mladých boxerů reprezentujících Chlumec je nesrovnatelně významnější než všechny prachy inkasované od místních kroužků. Ze zveřejněných nájemních smluv není překvapivé, že naši úředníci ani nezaznamenali, že nepronajímáme univerzální tělocvičnu. Doporučuji všem, kteří si do tělocvičny jdou protáhnout těla či rozehnat faldy, zapomenout na kopanou a hry se „sálovým míčem“, přestože to vaše nájemní smlouvy výslovně umožňují. Okna bez ochranných sítí, zavěšená stropní svítidla, sádrokartonové příčky, sloupy a přisazené nezakryté radiátory nejsou vhodné pro žádné míčové hry ani pro pohybové hry v tělocvičně běžné. Speciální vzkaz pro seniory – v tělocvičně žádné honění a hraní na babu, je to zdraví nebezpečné.

Do nového roku jsme křepce s Plánem rozvoje sportu města Chlumec 2020-2025. Čtěte na webu města a vyhodnoťte přínos tiskoviny.Jestliže vás tam nezaujmou fotografie sportovních zařízení, které tvoří rozhodující část jinak bezobsažného 18 stranového textu, tak vás třeba k přečtení naláká citace z části nazvané Vize a priority: „Chlumec iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje a má zájem o uspokojení potřeb sportu, jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Město vytvořila občanům prostor nebo příležitost k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti. V rámci podpory fyzické aktivity občanů by bylo vhodné vyzvat aktivní spolky působící ve městě, aby pro každé volební období sestavily návrh na rozvoj sportovních aktivit  ve městě. Součástí návrhu by mohly být měkké (neinvestiční)a tvrdé (investiční)projekty, které by sloužily k naplnění Plánu rozvoje sportu. Za přispění spolků by se tímto způsobem docílilo doplňování a aktualizování tohoto otevřeného dokumentu.“Věřím, že se všichni ztotožníme se závěrečným doporučením průběžně dokument aktualizovat, minimálně však 1 x za dva roky“. Jako zastupitel, který nechápe hlubokomyslnou podstatu „vizí o ničem“, bych byl radikálnější:Aktualizovat hned a z gruntu, pokud má spis vůbec smysl a jestli už není pozdě!“

Chlumecký sportovní areál rozporcován

S byrokratickou sveřepostí došlo k rozporcování sportovního areálu na což si TJ Chlumec právem stěžovalo. Od ledna 2020 se areál stal experimentem, kde TJ Chlumec s Chlumeckou sportovní musí nažívat v dobrém i ve zlém. Dlouhodobou bezplatnou výpůjčku s TJ Chlumec město nahradilo nájemními smlouvami s oběma spolky. Motivace členů TJ Chlumec, kteří si svůj areál desítky let budovali, aby ho dále dobrovolně bezplatně svými silami zvelebovali, se s pouhým nájemním vztahem ztratila. Samostatné nájemní smlouvy připravila Rada města pro dílčí sportoviště a dokonce podle hodin. Tenisté (TJ Chlumec) přišli o přilehlé plochy s  odrazovou zdí. Volejbalové hřiště získala do pronájmu Chlumecká sportovní, která na začátku roku žádné volejbalisty neměla, na rozdíl od TJ Chlumec, který pro své volejbalisty o užívání marně usiloval. Nedostal je, přestože si volejbalisté z TJ Chlumec v minulosti hřiště sami budovali a roky ho zvelebovali. Oba sportovní spolky platí městu nájemné a hradí ho z dotací, které jim Chlumec na činnost přispívá. Nápad na nájemné a jeho výška je perličkou ekonomického veletoče a byrokracie. Jde vlastně jen o překládání stejných finančních částek z jedné městské kapsy do druhé, přičemž při platbě nájemného se z ní odsype městu částka zpět do kapsy státu. Z uhrazeného nájemného město musí odvést státu daň z přidané hodnoty (DPH). S růstem výšky nájemného roste výška DPH, kterou město vrací zpět ze své pokladny do kasičky státu. Není proto jedno, zda za nájemné areálu spolky městu platí 1 korunu ročně, anebo každý třeba původně dohodnutých 25 tisíc korun (ztráta u každého 4339Kč!!!).

Rozvoje oddychu u Zdaru

S novým provozovatelem pohostinství Zdar se objevil nový dětský koutek pro nejmenší. Pozemek si pronajala od města společnost COOL Promo s.r.o. Dříve o hospodě rozhodovalo, kde se točí chutnější nebo lacinější pivo a jak se v ní člověk cítí. Novým tahákem bude, kde si při popíjení zlatitého moku rodičové lépe odloží své nejmenší děti. Namísto procházky nebo návštěvy dětského hřiště žízniví rodičové rovnou zamíří třeba ke Zdaru, aby urazili své dvě-tři narychlo, zatímco děti se vozí na skluzavce či hrabou v písku. Nevím, jak dobré pivo se ve Zdaru točí, ale do otevřeného pískoviště, o které se děti v noci možná dělí s pobíhajícími kočkami, svou vnučku nestrčím. Nenašlo by se pro děti v této části města jiné místo? Nabízí se třeba atraktivní zelený pás kolem chodníku, který tvoří osu I. etapy (mezi paneláky). Není to nový ani převratný nápad, ale lepší než pronájem městského pozemku na dětský koutek u hospody.

Příspěvky města na transparentní účty pro fotbalisty

Nerovnost přidělovaných finančních příspěvků města pro Chlumeckou sportovní a TJ Chlumec má jediné logické vysvětlení, subjektivní posouzení a okaté a nespravedlivé preferování jednoho ze spolků. U fotbalistů podle evidence FAČR je totiž TJ Chlumec celkovým počtem svých členů (aktivních) přibližně 4x větší a v mládežnických kategoriích (do 18 let) více než 2x větší než Chlumecká sportovní (54:25). Finanční příspěvky města na rok 2020 na podporu obou fotbalových klubů (TJ Chlumec 305 tis. Kč a Chlumecké sportovní 180 tis.) Kč) tomu neodpovídají. Na rozdíl od všech ostatních městem podporovaných spolků si město vyhradilo poskytnutí příspěvku spojenou s povinností zřízení „transparentních účtů“. Chlumec získal v posledních letech mnohamilionové dotace z různých zdrojů a na různý účel, ale žádná z nich nebyla nikdy vázána na zřízení transparentního účtu. U všech druhů a typů dotací platí vždy povinnost, hodnověrně při vyúčtování doložit splnění smluvních podmínek a účelové čerpání peněz. A šmytec a žádné další přihlouplé experimenty z Kocourkova. Jen tak mimochodem, tak s návrhem zákona na podobnou povinnost prokazovat na transparentních účtech příjmy u vyhrazených spolků přišlo SPD, a zcela neuspělo. Legislativní rada vlády možnost podobné podmínky uzákonit zcela vyloučila.

Sportovní areál Chlumec a nové šatny

Na konci minulého roku byla ukončena Studie sportovního areálu Chlumec. Je obecně známo, že na rozdíl od vlastních sportovišť, fotbalových a volejbalových hřišť a tenisových kurtů, tak sociální zázemí je na hřišti dlouhodobě za zenitem své slávy. Lidově řečeno je mizerné. Hodnocení návrhu „urbanistické koncepce“areálu ponechme stranou. Zabývá se jen oploceným areálem a nepřináší nic o propojení s okolím, vazbami na rybník a s ním spojené sportovně oddychové aktivity ani o možnostech rekreačního využití volné zalesněné krajiny. Neoslovila mne ani architektura šaten a odpusťte názor laika, zda se mi líbí nebo nelíbí. Nelíbí. První můj dojem byl, že se nejedná o šatny pro fotbalisty, ale o hospodu doplněnou o šatny pro fotbalisty. Podíl šaten na celkové podlažní ploše nedosahuje ani 40%! Pro objektivnější názor jsem porovnal dispoziční řešení, funkční náplně a podlažnost s jinými stavbami realizovaných v posledních letech ve sportovních areálech. Výsledkem hodin strávených na internetu při jejich hledání byl závěr, že Chlumec se stane skutečným originálem. Nikde jsem totiž nenašel hospodu v oploceném sportovním areálu, pokud nebyla nezávisle přístupná z komunikace nacházející se mimo areál. Jen jeden objekt ze všech porovnávaných byl také dvoupodlažní, ale ten byl umístěn ve svahu, takže do obou podlaží měl přímý vstup z úrovně terénu. Chlumecký návrh se šatnami na 2. podlaží, ke kterým se dostanete po schodišti a dokonce po druhém točitém schodišti, je mimo všechny regule. Pobíhat ze šaten na WC z poschodí do poschodí je nepohodlné a nelogické. Přesun zápasem vyčerpaných fotbalistů do šaten nebo ze šaten v průběhu zápasu nebo dovléci tam například spoluhráče při zranění, u fotbalistů běžná věc, vypovídá vše o autorovi/autorce studie. Nevím, zda fotbal aktivně hráli nebo a zda se na fotbalovém hřišti neocitli poprvé při projektování v Chlumci. Navrhovat byt pro správce areálu a vynechat šatnu se sociálním zázemím pro rozhodčí? Šatny svou plochou jistě vyhovují přípravce žáčků, ale pro team mužů k poradě s trenérem o poločase a bez vzduchotechniky v nich musí být zážitek (těsný a voňavý). Pro diváky je v objektu pouze a zase jen hospoda a záchody. Na přístřešek u šaten, jako je tam dnes, při dešti zapomeňte.

Svá zjištění jsem poslal panu starostovi, aby se případně zasadil o úpravu nebo radikální změnu objednané projektové dokumentace. K záměru směřovat projekci k získání dotace od Sportovní agentury pro realizaci je v pořádku. Nemyslím si, že bych jako zastupitel města někdy hlasoval pro šatny ve sportovním areálu nebo k podání žádosti o dotaci na ně, pokud by měly vypadat tak, jak jsou kresleny ve Studii sportovního areálu.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

People in this conversation

Load Previous Comments