×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Volby 2022 - vítězství Šance pro Chlumec

Krátce po volbách je málo času pro hluboké analýzy a závěry. Až zvolení nového vedení města a další roky ukážou, zda výsledky byly šťastnou volbou pro Chlumec. Před čtyřmi lety článek „Volby skončily, zapomeňte“ jsem zhodnotil výsledky obecních voleb spolu s jejich promítnutím na obsazení radnice. V novém vedení Chlumce zůstal z původního obsazení pouze starosta. Patří už k mnohaleté tradici v Chlumci, jak s úžasem veřejnosti se volby překvapivě zvrátí při hlasování o novém starostovi a při obsazení Rady města. Zda se stane vítězství Šance pro Chlumec skutečnou šancí pro naše malé městečko pod Krušnými horami, napoví už první ustanovující jednání zastupitelstva.

Read More Hits: 6240

Územní plán města – čtyři ztracené roky

 

V roku 2017 byl schválen nový územní plán a už po roce zastupitelstvo města rozhodlo o zadání jeho první změny územního plánu. Jak využilo město přínos územního plánu ke svému rozvoji, není velmi povzbudivé čtení. Staneme se hrobaři budoucnosti Chlumce.

Read More Hits: 3829

Plán rozvoje sportu města Chlumec 2020-2025

Do sbírky koncepcí a plánů do budoucnosti nám po územním plánu a startegickém plánu přibyl plán sportovní. Na rozdíl od prvních dvou, kde známe odborné autory, metodiku vzniku a způsob projednání, tak u Plánu rozvoje sportu města Chlumec 2020-2025 neznáme vlastně nic a dokonce v něm není uveden ani důvod pro jeho zpracování. Můžeme se domnívat, že podnětem pro vznik plánu byla představa jeho využitelnosti pro získání dotací.

Read More Hits: 1913

Strategický plán zůstává cárem papíru

Strategický plán s dlouhodobými vizemi a cíly vytyčenými do roku 2025 se stal cárem papíru. Způsob implementace strategického plánu se „zpětným“ plánování akcí naznačuje, že na úrodnou půdu nepadlo zrnko pochopení o smyslu tohoto druhu plánování v Chlumci.

Read More Hits: 1351

VRTka a kdo má máslo na hlavě

Obavy z připravované vysokorychlostní železnice (zkráceně VRT) a tunelu, který by procházel mezi Stradovem a Chlumcem vyvolaly na začátku minulého roku zděšení a z iniciativy Fóra občanů Chlumce také nejrozsáhlejší petici s více než 1500 podpisy. Shrňme si fakta a úlohu, kterou zde jednotliví aktéři sehráli.

Read More Hits: 1314

Město není realitní makléř - komu ku prospěchu

 

Obce ze své podstaty nejsou korporacemi zřízenými pro podnikání. Nejsou realitní kanceláří, aby nemovitosti kupovaly a případně investicemi zhodnocovaly, a potom je za účelem zisku prodávaly. Investovat do nákupu nemovitostí má u obcí smysl pouze tehdy, když je ke svému rozvoji skutečně potřebují. Pozemky obvykle neztrácejí svou reálnou hodnotu, ale finanční prostředky do nich jsou dlouhodobě vázány. Ekonomickou výhodnost při nákupu pozemků obcemi může znehodnotit inflace nákladů při odkládání realizace svých staveb. Dnešní doba je příkladem. Koupě předraženého pozemku u hasičárny, zbytečného areálu sběrných surovin a mírně sentimentálnímu zpětnému odkupu zdravotního střediska je v mnohém poučné. Komu ku prospěchu?

Read More Hits: 1397