×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Parkoviště na draka

Na sídlištích žije třetina obyvatel České republiky a strastiplné hledání volného parkoviště je pro ně každodenním údělem. V Chlumci tvoří byty v bytových domech dokonce více než dvě třetiny ze všech bytů (cca 1300 z 1800 bytů) a jejich obyvatelé trápí stejné starosti. Problémy s parkováním jsou důsledkem prudkého přírůstku osobních automobilů po roku 1989, se kterým projektanti sídlišť vůbec nepočítali. Za 30 let se počet osobních aut v republice zvýšil 2,5x (z 2,4 mil. na 6 mil.) a mírou automobilizace jsme téměř dostihli naše západní sousedy (555 aut na 1000 obyvatel). Na každé auto dnes připadá pouze 1,8 osob (4,31osob v roku 1989).

Read More Hits: 1837

Příkopy silnic v Chlumci ožily

Na přelomu dubna a května mnozí občané našeho města postřehli čilý stavební ruch probíhající podél komunikací. Silničáři dokončovali opravu silnice 1. třídy č. I/13 v úseku mezi benzinovou stanicí v Chlumci a Přestanovem. Byla montována svodidla, upravována krajnice a mechanismy prohlubovaly příkop pro odvod dešťových vod. Ve stejné době se objevili mechanismy a stavební dělníci podél komunikace III/01321 mezi Chlumcem a Stradovem. S přesně opačným výsledkem než u č./13 probíhaly terénní práce mezi Chlumcem a Stradovem. Při pokládce chráničky a kabelů CEZ zde byl příkop prakticky zasypán. Ze zcela nepochopitelných důvodů byl kabel ukládán právě v ose dešťového příkopu.

Read More Hits: 15446

Město není realitní makléř

 

Obce ze své podstaty nejsou korporacemi zřízenými pro podnikání. Nejsou realitní kanceláří ani developerem, aby nemovitosti kupovaly, dalšími nákladnými investicemi zhodnocovaly, a za účelem zisku prodávaly nebo pronajímaly. Investovat do nákupu nemovitostí má u obcí smysl pouze tehdy, když je ke svému rozvoji skutečně potřebují. Pro obce jsou pozemky investicí v případě jejich budoucího nepeněžního užitku. Pozemky obvykle neztrácejí svou reálnou hodnotu, ale finanční prostředky do nich jsou dlouhodobě vázány. Obcím následně chybí při opravě a údržbě vlastního majetku nebo pro realizaci nových a skutečně rozvojových investic. Ekonomickou výhodnost při nákupu pozemků obcemi zcela znehodnotí časem inflace nákladů při realizaci staveb, které jsou odkládány. Zakoupení pozemků, dříve sběrných surovin v Chlumci, je příkladem, kdy nejde o dobrou investici a vlastně ani o investici. Jde o klasické umrtvení finančních prostředků do dlouhodobého kapitálu při koupi nemovitostí, které město evidentně nepotřebuje, neboť neumí využít ani své pozemky, který již vlastní.

Read More Hits: 31279

Otevřená radnice trochu jinak

Uplynuly pouhé tři měsíce po podzimních volbách v roku 2014, kdy byl v Chlumeckém zpravodaji publikován článek Otevřená radnice. Shrnoval zásadní změny, které po svém zvolení tehdy nové vedení města uskutečnilo v organizační struktuře městského úřadu, v pravidlech při hospodaření města a v přístupu při jejich veřejné kontrole. Jednoduše řečeno, jak nové vedení města měnilo úřad, aby sloužil občanů. Na dveřích starosty kouli nahradila úplně obyčejná klika a skončil čas starostů, kteří nebyli k zastižení nebo zůstávali zabarikádováni za polstrovanými dveřmi. Po volbách 2018 nová koalice dospěla k názoru, že v Chlumci „transparentnosti“není stále dost. Přistoupila ke zveřejňování zápisů z jednání komisí a výborů a název Otevřená radnice jako bod programu jednání Rady města v únoru 2019 zahrnoval tři nebo spíše jen dvě samostatná usnesení. Když dva dělají totéž, nemusí to být úplně totéž. Zveřejňování smluv v registru Ministerstva vnitra se stalo fatálním selháním vedení města a administrativy úřadu.

Read More Hits: 14064

Pozemek u hasičárny – jiný názor na cenu za veřejný zájem

Rozhodnutím zastupitelstva Chlumce z prosince minulého roku o odkoupení zatravněného pozemku (p.p.č.279 a 280) u hasičárny za 500 tis. Kč se naplnily mnohé mé předpovědi, které jsem před dvěma roky v Chlumeckém zrcadle publikoval. Pozemek tři roky nikdo nekoupil, jeho cena vesele klesala a zůstával chráněn schváleným územním plánem před nežádoucím využitím. Územní plán zde jednoznačně vylučoval jakoukoliv stavbu pro bydlení a připouštěl využití pozemku jen pro zeleň nebo na zástavbu občanské vybavenosti. Naplnila se definitivně také noční můra, které jsem se obával, že se objeví nějaký iniciativní truhlík nebo „předpojatý“ zastupitel s ideou, že kupovat musíme okamžitě a bez ohledu na přemrštěnou cenu, a o svém jedině správném názoru přesvědčí ostatní zastupitele. Původní článek „Pozemek u hasičárny jako Bouře ve sklenici vody“je od ledna 2018 na webu a moje názory při projednávání koupě pozemku zůstaly stejné.

Read More Hits: 14542

  O Chlumeckém zrcadle jednalo zastupitelstvo- policie prošetří rekonstrukci kulturního domu

 

    Na tištěné lednové číslo Chlumeckého zrcadla veřejnost reagovala. Dala tak najevo, že se o dění v Chlumci stále ještě někdo zajímá. Přes převažující kladnou odezvu, kterou jsem zaznamenal, celkem logicky přišly také názory opačné. Přesvědčit všechny čtenáře, že publikované názory v článcích jsou jediné správné, zůstane navždy nehledaným cílem. Články mají vyprovokovat diskuzi a umožnit každému, kdo se o dění v Chlumci zajímá, vytvořit si na problémy vlastní objektivní názor. Vidět zkrátka rub i líc věcí. Závěry a názory ve všech článcích jsou podloženy fakty. Vycházejí pouze z ověřených a v drtivé většině z veřejně přístupných informací. Dodržování této zásady platilo v minulosti a zůstane i do budoucna. Nic na tom nezmění žádné zastupitelstvo ani usnesení Rady města o Chlumeckém zrcadlu, že rozšiřuje lži, polopravdy, manipulativně hodnocené soudy a urážky, kterými je znevažována a špiněna práce města, jeho úřadu, samosprávy a členů vedení města. Ať se to potrefeným líbí nebo ne, tak vydávání Chlumeckého zrcadla bude pokračovat.

Read More Hits: 15585