×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Vidět dále než na špičku nosu

Plnění dlouhodobých cílů a střednědobých plánů přesahujících volební období ohrožuje vždy nezájem a krátkozrakost zvolených zastupitelů. Rok 2017 se stal významným pro směřování dlouhodobého rozvoje Chlumce přijetím Strategického plánu a schválením nového Územního plánu města. Oba dokumenty jsou vzájemně propojeny. Smyslem Strategického plánu bylo specifikování základních priorit sociálně-ekonomického rozvoje města. Územní plán svým územně technickým řešením určuje využití území podle jednotlivých funkčních ploch a definuje podmínky pro jejich zástavbu. Jeho podstatou je podporovat a územně rozvíjet priority Strategického plánu a hledat kompromis mezi zájmy města a zájmem vlastníků pozemků.

Read More Hits: 23919

Tělocvična bude sloužit boxerům – druhé kolo

Komplikovaný příběh o využití tělocvičny v suterénu pod kinem dospěl zdánlivě k rozuzlení. S definitivní platností o využití prostoru rozhodlo zastupitelstvo města až 10. 4. 2019. Přiklonilo se k původní koncepci architektů a k účelu podle projektové dokumentace. Tělocvična bude sloužit boxerům, ale také pro ostatní sportovní organizovanou činnost. Podlaha byla položena, ale způsob jejího dokončení vyvolává oprávněné otázky. O chybějícím vybavení tělocvičny není v polovině srpnu rozhodnuto, ale výzva Rady města, jak uděláme z malé tělocvičny velký „kšeft“, už existuje.

Read More Hits: 8837

Demagogem a tmářem, kdo se ptá

 

Výrokem Ing. Vodňanského: „Demagog a tmář! A je to na záznamu a můžete mne žalovat“, a následovně urychleným hlasováním o ukončení celého jednání zastupitelstva, skončila krátká a trochu divoká diskuze v Chlumci k podivnému způsobu rozhodování nového vedení města při čerpání sta tisícových a milionových investičních výdajů. Rada města už evidentně nepovažuje za potřebné mít pro své rozhodování k dispozici hodnověrné písemné podklady ani jejich řádné odůvodnění. Jen upozornění na zjevně netransparentní a nezodpovědné rozhodování vyvolalo krátkou ústní přestřelku a vzplanutí vášní, ale zůstalo v podstatě bez výsledku. Závažnost problému většinu členů zastupitelstva nezaujala nebo ho ani nepochopila. 

 

Read More Hits: 8893

Soudy a osudy starostů

Zájem novinářů z nezávislých regionálních plátků o naše město, když pomineme dílčí sportovní výsledky fotbalistů, vyvolaly v posledních letech jen dlouhé soudní spory. Chlumec se dále soudí již více než osm let, zastupitelstvo o nich rokuje, ale jeho občané jsou ponecháni v nevědomosti. V Chlumeckém zpravodaji si vystačíme s rubrikou „Vážení spoluobčané“ doplněnou o články od několika tradičních přispěvatelů - o hasičích, rybářském kroužku a základní škole a něco málo více. Soudy se v Chlumci propojují s osudy starostů a zastupitelé opakují chyby více, než si myslíme.

Read More Hits: 12090

Kamerový systém - Velký bratr nebo jen torzo

S nápadem instalovat v Chlumci kamerový systémem přišel starosta Ing. Zetlittzer po návštěvě v Petrovicích v roku 2016. V brzké době se ukázalo, že pro sledování veřejného prostoru kamerami a pro uchovávání záznamu platí zákonem přísná pravidla. Při diskuzích o účelnosti kamer pro vlastní město Chlumec, protože jde o nákladnou investici, se proto vedly diskuze především v souvislosti s konkrétním umístěním kamer. Základní otázkou je, co od kamerového systému očekáváme a co může skutečně splnit.

Read More Hits: 17361

 Tvrziště ve Stradově zůstane tajemstvím

 O překážkách při naplnění myšlenky odhalit pro širokou veřejnost tajemství zaniklé středověké tvrze ve Stradově si čtenáři Zrcadla mohli přečíst v zářijovém čísle. Přes aktivní podporu města a souhlas vlastníka pozemku nebylo možné využít příslib ředitele Ústeckého muzea na provedení orientačního archeologického průzkumu na pozemku, kde se tvrz nacházela. Průzkum byl podmíněn vydáním rozhodnutí města Chlumec na pokácení přebujelé zeleně náletových dřevin. Komplikovanost zákonů, neschopnost úřadů konat a rozhodovat v zákonných lhůtách a jeden aktivista dokázaly, že bude již druhý rok ztracen.

Read More Hits: 9700