×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Město není realitní makléř

 

Obce ze své podstaty nejsou korporacemi zřízenými pro podnikání. Nejsou realitní kanceláří ani developerem, aby nemovitosti kupovaly, dalšími nákladnými investicemi zhodnocovaly, a za účelem zisku prodávaly nebo pronajímaly. Investovat do nákupu nemovitostí má u obcí smysl pouze tehdy, když je ke svému rozvoji skutečně potřebují. Pro obce jsou pozemky investicí v případě jejich budoucího nepeněžního užitku. Pozemky obvykle neztrácejí svou reálnou hodnotu, ale finanční prostředky do nich jsou dlouhodobě vázány. Obcím následně chybí při opravě a údržbě vlastního majetku nebo pro realizaci nových a skutečně rozvojových investic. Ekonomickou výhodnost při nákupu pozemků obcemi zcela znehodnotí časem inflace nákladů při realizaci staveb, které jsou odkládány. Zakoupení pozemků, dříve sběrných surovin v Chlumci, je příkladem, kdy nejde o dobrou investici a vlastně ani o investici. Jde o klasické umrtvení finančních prostředků do dlouhodobého kapitálu při koupi nemovitostí, které město evidentně nepotřebuje, neboť neumí využít ani své pozemky, který již vlastní.

Read More Hits: 29936

Otevřená radnice trochu jinak

Uplynuly pouhé tři měsíce po podzimních volbách v roku 2014, kdy byl v Chlumeckém zpravodaji publikován článek Otevřená radnice. Shrnoval zásadní změny, které po svém zvolení tehdy nové vedení města uskutečnilo v organizační struktuře městského úřadu, v pravidlech při hospodaření města a v přístupu při jejich veřejné kontrole. Jednoduše řečeno, jak nové vedení města měnilo úřad, aby sloužil občanů. Na dveřích starosty kouli nahradila úplně obyčejná klika a skončil čas starostů, kteří nebyli k zastižení nebo zůstávali zabarikádováni za polstrovanými dveřmi. Po volbách 2018 nová koalice dospěla k názoru, že v Chlumci „transparentnosti“není stále dost. Přistoupila ke zveřejňování zápisů z jednání komisí a výborů a název Otevřená radnice jako bod programu jednání Rady města v únoru 2019 zahrnoval tři nebo spíše jen dvě samostatná usnesení. Když dva dělají totéž, nemusí to být úplně totéž. Zveřejňování smluv v registru Ministerstva vnitra se stalo fatálním selháním vedení města a administrativy úřadu.

Read More Hits: 13780

Pozemek u hasičárny – jiný názor na cenu za veřejný zájem

Rozhodnutím zastupitelstva Chlumce z prosince minulého roku o odkoupení zatravněného pozemku (p.p.č.279 a 280) u hasičárny za 500 tis. Kč se naplnily mnohé mé předpovědi, které jsem před dvěma roky v Chlumeckém zrcadle publikoval. Pozemek tři roky nikdo nekoupil, jeho cena vesele klesala a zůstával chráněn schváleným územním plánem před nežádoucím využitím. Územní plán zde jednoznačně vylučoval jakoukoliv stavbu pro bydlení a připouštěl využití pozemku jen pro zeleň nebo na zástavbu občanské vybavenosti. Naplnila se definitivně také noční můra, které jsem se obával, že se objeví nějaký iniciativní truhlík nebo „předpojatý“ zastupitel s ideou, že kupovat musíme okamžitě a bez ohledu na přemrštěnou cenu, a o svém jedině správném názoru přesvědčí ostatní zastupitele. Původní článek „Pozemek u hasičárny jako Bouře ve sklenici vody“je od ledna 2018 na webu a moje názory při projednávání koupě pozemku zůstaly stejné.

Read More Hits: 13273

  O Chlumeckém zrcadle jednalo zastupitelstvo- policie prošetří rekonstrukci kulturního domu

 

    Na tištěné lednové číslo Chlumeckého zrcadla veřejnost reagovala. Dala tak najevo, že se o dění v Chlumci stále ještě někdo zajímá. Přes převažující kladnou odezvu, kterou jsem zaznamenal, celkem logicky přišly také názory opačné. Přesvědčit všechny čtenáře, že publikované názory v článcích jsou jediné správné, zůstane navždy nehledaným cílem. Články mají vyprovokovat diskuzi a umožnit každému, kdo se o dění v Chlumci zajímá, vytvořit si na problémy vlastní objektivní názor. Vidět zkrátka rub i líc věcí. Závěry a názory ve všech článcích jsou podloženy fakty. Vycházejí pouze z ověřených a v drtivé většině z veřejně přístupných informací. Dodržování této zásady platilo v minulosti a zůstane i do budoucna. Nic na tom nezmění žádné zastupitelstvo ani usnesení Rady města o Chlumeckém zrcadlu, že rozšiřuje lži, polopravdy, manipulativně hodnocené soudy a urážky, kterými je znevažována a špiněna práce města, jeho úřadu, samosprávy a členů vedení města. Ať se to potrefeným líbí nebo ne, tak vydávání Chlumeckého zrcadla bude pokračovat.

Read More Hits: 13751

Příkopy silnic v Chlumci ožily

Na přelomu dubna a května mnozí občané našeho města postřehli čilý stavební ruch probíhající podél komunikací. Silničáři dokončovali opravu silnice 1. třídy č. I/13 v úseku mezi benzinovou stanicí v Chlumci a Přestanovem. Byla montována svodidla, upravována krajnice a mechanismy prohlubovaly příkop pro odvod dešťových vod. Ve stejné době se objevili mechanismy a stavební dělníci podél komunikace III/01321 mezi Chlumcem a Stradovem. S přesně opačným výsledkem než u č./13 probíhaly terénní práce mezi Chlumcem a Stradovem. Při pokládce chráničky a kabelů CEZ zde byl příkop prakticky zasypán. Ze zcela nepochopitelných důvodů byl kabel ukládán právě v ose dešťového příkopu.

Read More Hits: 13609

Rampa k reklamaci

O platnosti přísloví, že pod lampou je největší tma, v Chlumci stačí, když zamíříte do kulturního domu a projdete se po nově postavené rampě. Uplynul pouhý rok a půl od ukončení betonáže v říjnu 2018. Desítky drobných příčných prasklin již roztrhaly její betonový povrch. Ocelovou výztuž, která pronikla betonem, rez zabarvila do hněda. Každý všední den sem směřují za prací úřednice a úředníci městského úřadu. Po rampě už přešli bez zájmu tisíce lidí včetně vedení města. Do očí bijící doklad o nekvalitním dokončení díla Studiem Jelínek zřejmě nikoho nezajímá. O vadném provedení se přitom vědělo již od jejího počátku. Právo a povinnost zodpovědných uplatnit bezodkladně reklamaci rampy zůstává stále nesplněna.

Read More Hits: 13342