×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Rampa k reklamaci

O platnosti přísloví, že pod lampou je největší tma, v Chlumci stačí, když zamíříte do kulturního domu a projdete se po nově postavené rampě. Uplynul pouhý rok a půl od ukončení betonáže v říjnu 2018. Desítky drobných příčných prasklin již roztrhaly její betonový povrch. Ocelovou výztuž, která pronikla betonem, rez zabarvila do hněda. Každý všední den sem směřují za prací úřednice a úředníci městského úřadu. Po rampě už přešli bez zájmu tisíce lidí včetně vedení města. Do očí bijící doklad o nekvalitním dokončení díla Studiem Jelínek zřejmě nikoho nezajímá. O vadném provedení se přitom vědělo již od jejího počátku. Právo a povinnost zodpovědných uplatnit bezodkladně reklamaci rampy zůstává stále nesplněna.

Read More Hits: 15288

Demagogem a tmářem, kdo se ptá

 

Výrokem Ing. Vodňanského: „Demagog a tmář! A je to na záznamu a můžete mne žalovat“, a následovně urychleným hlasováním o ukončení celého jednání zastupitelstva, skončila krátká a trochu divoká diskuze v Chlumci k podivnému způsobu rozhodování nového vedení města při čerpání sta tisícových a milionových investičních výdajů. Rada města už evidentně nepovažuje za potřebné mít pro své rozhodování k dispozici hodnověrné písemné podklady ani jejich řádné odůvodnění. Jen upozornění na zjevně netransparentní a nezodpovědné rozhodování vyvolalo krátkou ústní přestřelku a vzplanutí vášní, ale zůstalo v podstatě bez výsledku. Závažnost problému většinu členů zastupitelstva nezaujala nebo ho ani nepochopila. 

 

Read More Hits: 14890

Potenciál kulturního domu a krokodýlí slzy

Nový architektonicky výrazný a jednotný objekt, který do funkčního organismu propojil původně stavebně oddělené kino a společenský sál s doplněním o nový úřad města je zhmotněním radikální změny navržené architekty. Polyfunkční objekt s bezbariérovým vertikálním i horizontálním řešením včetně samostatných vstupů po terase nabízí možnost samostatného fungování, ale také účelového propojení všech tři hlavních funkčních části- společenského sálu, kina a úřadu. Dnešní využití prostorů je stále vzdáleno od potenciálu, který rekonstruovaný kulturní dům a kino nabízí. Jestliže v Chlumeckém zpravodaji bývalý zastupitel L. Henzl z Chlumecké alternativy po dokončení stavby přichází s kritikou o „chybějící kuchyni“, tak to pláče pozdě a na nesprávném hrobě.

Read More Hits: 355422

Kamerový systém - Velký bratr nebo jen torzo

S nápadem instalovat v Chlumci kamerový systémem přišel starosta Ing. Zetlittzer po návštěvě v Petrovicích v roku 2016. V brzké době se ukázalo, že pro sledování veřejného prostoru kamerami a pro uchovávání záznamu platí zákonem přísná pravidla. Při diskuzích o účelnosti kamer pro vlastní město Chlumec, protože jde o nákladnou investici, se proto vedly diskuze především v souvislosti s konkrétním umístěním kamer. Základní otázkou je, co od kamerového systému očekáváme a co může skutečně splnit.

Read More Hits: 44853

Vidět dále než na špičku nosu

Plnění dlouhodobých cílů a střednědobých plánů přesahujících volební období ohrožuje vždy nezájem a krátkozrakost zvolených zastupitelů. Rok 2017 se stal významným pro směřování dlouhodobého rozvoje Chlumce přijetím Strategického plánu a schválením nového Územního plánu města. Oba dokumenty jsou vzájemně propojeny. Smyslem Strategického plánu bylo specifikování základních priorit sociálně-ekonomického rozvoje města. Územní plán svým územně technickým řešením určuje využití území podle jednotlivých funkčních ploch a definuje podmínky pro jejich zástavbu. Jeho podstatou je podporovat a územně rozvíjet priority Strategického plánu a hledat kompromis mezi zájmy města a zájmem vlastníků pozemků.

Read More Hits: 37162

Tělocvična bude sloužit boxerům – druhé kolo

Komplikovaný příběh o využití tělocvičny v suterénu pod kinem dospěl zdánlivě k rozuzlení. S definitivní platností o využití prostoru rozhodlo zastupitelstvo města až 10. 4. 2019. Přiklonilo se k původní koncepci architektů a k účelu podle projektové dokumentace. Tělocvična bude sloužit boxerům, ale také pro ostatní sportovní organizovanou činnost. Podlaha byla položena, ale způsob jejího dokončení vyvolává oprávněné otázky. O chybějícím vybavení tělocvičny není v polovině srpnu rozhodnuto, ale výzva Rady města, jak uděláme z malé tělocvičny velký „kšeft“, už existuje.

Read More Hits: 15464