×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Kamarád René přišel Chlumci draho

V roku 2020 zastupitelstvo rozhodlo o zpětném odkoupení poloprázdného a zchátralého zdravotního střediska a bez fanfár a ovací došlo na doplacení 1,3 milionu korun (spolu s úroky)René Volfovi za pronájem bývalé radnice. O doplatku rozhodl soud. Příběh, na jehož počátku byla dražba (2.4.2010), ve které Chlumec přišel při exekucí o obě uvedené nemovitosti, se konečně uzavřel. Obětovat radnici za „záchranu rybníka“, na kterou při tehdejší dražbě už nedošlo, se ukázalo jako „Pyrrhovo vítězství“. Zodpovědní za podpis nevýhodné a právně zpackané smlouvy a za finanční škodu ovládají dále Chlumeckou radnici.  

Read More Hits: 6297

Parkoviště na draka

Na sídlištích žije třetina obyvatel České republiky a strastiplné hledání volného parkoviště je pro ně každodenním údělem. V Chlumci tvoří byty v bytových domech dokonce více než dvě třetiny ze všech bytů (cca 1300 z 1800 bytů) a jejich obyvatelé trápí stejné starosti. Problémy s parkováním jsou důsledkem prudkého přírůstku osobních automobilů po roku 1989, se kterým projektanti sídlišť vůbec nepočítali. Za 30 let se počet osobních aut v republice zvýšil 2,5x (z 2,4 mil. na 6 mil.) a mírou automobilizace jsme téměř dostihli naše západní sousedy (555 aut na 1000 obyvatel). Na každé auto dnes připadá pouze 1,8 osob (4,31osob v roku 1989).

Read More Hits: 7153

Průmyslový park Chlumec – novodobý strašák a hledání viníka

Průmyslový park Chlumec, dlouhodobě připravovaný záměr výstavby průmyslové haly v Chlumci, se na přelomu roku stal předmětem zájmu zastupitelů. Hodnocení z hlediska životního prostředí podle zákona 100/2001Sb (dále jen EIA), diskutovala komise pro životní prostředí, Rada města a následně zastupitelstvo. Všem byly předloženy dílčí písemné stanoviska města vydané k záměru od roku 2015. Zcela opomenuty zůstaly jiné dokumenty a opatření, které předcházely tomuto roku a stanoviska města k záměru zásadně ovlivnily.

Read More Hits: 2781

Město není realitní makléř

 

Obce ze své podstaty nejsou korporacemi zřízenými pro podnikání. Nejsou realitní kanceláří ani developerem, aby nemovitosti kupovaly, dalšími nákladnými investicemi zhodnocovaly, a za účelem zisku prodávaly nebo pronajímaly. Investovat do nákupu nemovitostí má u obcí smysl pouze tehdy, když je ke svému rozvoji skutečně potřebují. Pro obce jsou pozemky investicí v případě jejich budoucího nepeněžního užitku. Pozemky obvykle neztrácejí svou reálnou hodnotu, ale finanční prostředky do nich jsou dlouhodobě vázány. Obcím následně chybí při opravě a údržbě vlastního majetku nebo pro realizaci nových a skutečně rozvojových investic. Ekonomickou výhodnost při nákupu pozemků obcemi zcela znehodnotí časem inflace nákladů při realizaci staveb, které jsou odkládány. Zakoupení pozemků, dříve sběrných surovin v Chlumci, je příkladem, kdy nejde o dobrou investici a vlastně ani o investici. Jde o klasické umrtvení finančních prostředků do dlouhodobého kapitálu při koupi nemovitostí, které město evidentně nepotřebuje, neboť neumí využít ani své pozemky, který již vlastní.

Read More Hits: 54580

Strategický plán a akční plány – jen byrokracie k dotacím?

 

Strategický plán schválený v roku 2017 s dlouhodobými vizemi a cíly k jeho naplnění do roku 2025 se stal cárem papíru. O přijetí nějaké nové strategie reagující na propad daňových příjmů města není zatím ani řeči. Způsob implementace strategického plánu se „zpětným“ plánování akcí naznačuje, že na úrodnou půdu nepadlo ani zrnko pochopení o smyslu tohoto druhu plánování v Chlumci.

Read More Hits: 6976

Pozemek u hasičárny – jiný názor na cenu za veřejný zájem

Rozhodnutím zastupitelstva Chlumce z prosince minulého roku o odkoupení zatravněného pozemku (p.p.č.279 a 280) u hasičárny za 500 tis. Kč se naplnily mnohé mé předpovědi, které jsem před dvěma roky v Chlumeckém zrcadle publikoval. Pozemek tři roky nikdo nekoupil, jeho cena vesele klesala a zůstával chráněn schváleným územním plánem před nežádoucím využitím. Územní plán zde jednoznačně vylučoval jakoukoliv stavbu pro bydlení a připouštěl využití pozemku jen pro zeleň nebo na zástavbu občanské vybavenosti. Naplnila se definitivně také noční můra, které jsem se obával, že se objeví nějaký iniciativní truhlík nebo „předpojatý“ zastupitel s ideou, že kupovat musíme okamžitě a bez ohledu na přemrštěnou cenu, a o svém jedině správném názoru přesvědčí ostatní zastupitele. Původní článek „Pozemek u hasičárny jako Bouře ve sklenici vody“je od ledna 2018 na webu a moje názory při projednávání koupě pozemku zůstaly stejné.

Read More Hits: 21030