×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Příkopy silnic v Chlumci ožily

Na přelomu dubna a května mnozí občané našeho města postřehli čilý stavební ruch probíhající podél komunikací. Silničáři dokončovali opravu silnice 1. třídy č. I/13 v úseku mezi benzinovou stanicí v Chlumci a Přestanovem. Byla montována svodidla, upravována krajnice a mechanismy prohlubovaly příkop pro odvod dešťových vod. Ve stejné době se objevili mechanismy a stavební dělníci podél komunikace III/01321 mezi Chlumcem a Stradovem. S přesně opačným výsledkem než u č./13 probíhaly terénní práce mezi Chlumcem a Stradovem. Při pokládce chráničky a kabelů CEZ zde byl příkop prakticky zasypán. Ze zcela nepochopitelných důvodů byl kabel ukládán právě v ose dešťového příkopu.

Read More Hits: 30879

Rampa k reklamaci

O platnosti přísloví, že pod lampou je největší tma, v Chlumci stačí, když zamíříte do kulturního domu a projdete se po nově postavené rampě. Uplynul pouhý rok a půl od ukončení betonáže v říjnu 2018. Desítky drobných příčných prasklin již roztrhaly její betonový povrch. Ocelovou výztuž, která pronikla betonem, rez zabarvila do hněda. Každý všední den sem směřují za prací úřednice a úředníci městského úřadu. Po rampě už přešli bez zájmu tisíce lidí včetně vedení města. Do očí bijící doklad o nekvalitním dokončení díla Studiem Jelínek zřejmě nikoho nezajímá. O vadném provedení se přitom vědělo již od jejího počátku. Právo a povinnost zodpovědných uplatnit bezodkladně reklamaci rampy zůstává stále nesplněna.

Read More Hits: 32666

Otevřená radnice trochu jinak

Uplynuly pouhé tři měsíce po podzimních volbách v roku 2014, kdy byl v Chlumeckém zpravodaji publikován článek Otevřená radnice. Shrnoval zásadní změny, které po svém zvolení tehdy nové vedení města uskutečnilo v organizační struktuře městského úřadu, v pravidlech při hospodaření města a v přístupu při jejich veřejné kontrole. Jednoduše řečeno, jak nové vedení města měnilo úřad, aby sloužil občanů. Na dveřích starosty kouli nahradila úplně obyčejná klika a skončil čas starostů, kteří nebyli k zastižení nebo zůstávali zabarikádováni za polstrovanými dveřmi. Po volbách 2018 nová koalice dospěla k názoru, že v Chlumci „transparentnosti“není stále dost. Přistoupila ke zveřejňování zápisů z jednání komisí a výborů a název Otevřená radnice jako bod programu jednání Rady města v únoru 2019 zahrnoval tři nebo spíše jen dvě samostatná usnesení. Když dva dělají totéž, nemusí to být úplně totéž. Zveřejňování smluv v registru Ministerstva vnitra se stalo fatálním selháním vedení města a administrativy úřadu.

Read More Hits: 16216

Potenciál kulturního domu a krokodýlí slzy

Nový architektonicky výrazný a jednotný objekt, který do funkčního organismu propojil původně stavebně oddělené kino a společenský sál s doplněním o nový úřad města je zhmotněním radikální změny navržené architekty. Polyfunkční objekt s bezbariérovým vertikálním i horizontálním řešením včetně samostatných vstupů po terase nabízí možnost samostatného fungování, ale také účelového propojení všech tři hlavních funkčních části- společenského sálu, kina a úřadu. Dnešní využití prostorů je stále vzdáleno od potenciálu, který rekonstruovaný kulturní dům a kino nabízí. Jestliže v Chlumeckém zpravodaji bývalý zastupitel L. Henzl z Chlumecké alternativy po dokončení stavby přichází s kritikou o „chybějící kuchyni“, tak to pláče pozdě a na nesprávném hrobě.

Read More Hits: 439514

  O Chlumeckém zrcadle jednalo zastupitelstvo- policie prošetří rekonstrukci kulturního domu

 

    Na tištěné lednové číslo Chlumeckého zrcadla veřejnost reagovala. Dala tak najevo, že se o dění v Chlumci stále ještě někdo zajímá. Přes převažující kladnou odezvu, kterou jsem zaznamenal, celkem logicky přišly také názory opačné. Přesvědčit všechny čtenáře, že publikované názory v článcích jsou jediné správné, zůstane navždy nehledaným cílem. Články mají vyprovokovat diskuzi a umožnit každému, kdo se o dění v Chlumci zajímá, vytvořit si na problémy vlastní objektivní názor. Vidět zkrátka rub i líc věcí. Závěry a názory ve všech článcích jsou podloženy fakty. Vycházejí pouze z ověřených a v drtivé většině z veřejně přístupných informací. Dodržování této zásady platilo v minulosti a zůstane i do budoucna. Nic na tom nezmění žádné zastupitelstvo ani usnesení Rady města o Chlumeckém zrcadlu, že rozšiřuje lži, polopravdy, manipulativně hodnocené soudy a urážky, kterými je znevažována a špiněna práce města, jeho úřadu, samosprávy a členů vedení města. Ať se to potrefeným líbí nebo ne, tak vydávání Chlumeckého zrcadla bude pokračovat.

Read More Hits: 31673

Vidět dále než na špičku nosu

Plnění dlouhodobých cílů a střednědobých plánů přesahujících volební období ohrožuje vždy nezájem a krátkozrakost zvolených zastupitelů. Rok 2017 se stal významným pro směřování dlouhodobého rozvoje Chlumce přijetím Strategického plánu a schválením nového Územního plánu města. Oba dokumenty jsou vzájemně propojeny. Smyslem Strategického plánu bylo specifikování základních priorit sociálně-ekonomického rozvoje města. Územní plán svým územně technickým řešením určuje využití území podle jednotlivých funkčních ploch a definuje podmínky pro jejich zástavbu. Jeho podstatou je podporovat a územně rozvíjet priority Strategického plánu a hledat kompromis mezi zájmy města a zájmem vlastníků pozemků.

Read More Hits: 46129