×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Návštěvu Čapího hnízda si důchodci zaplatí sami

V novoročním čísle Chlumeckého zpravodaje, které vyšlo na konci února, starosta města informoval o tom, co bylo vloni a čeho se dočkáme letos. Pro naše seniory mezi různými připravovanými akcemi a výlety jmenoval výlet do Čapího hnízda. Když jsem se po přečtení článku blíže dotazoval, ujistil mne, že celý výlet si důchodci zaplatí sami. Nevím, co je vede k tomu, aby se vláčeli stovky kilometrů tam a zpět jen aby uviděli, jak si žijí v Čechách místní miliardáři. Jsou to jejich peníze, tak ať si jedou. 

Read More Hits: 17396

Soudní přísedící jako trest nebo pomsta

Historie soudců z lidu, laiků bez právnického vzdělání, kteří spolurozhodovali s  profesionálním soudcem, sahá v naší zemi až do 19. století. Po únoru 1948 se díky komunistickému režimu u soudců z lidu nepožadovalo už žádné právnické vzdělání dokonce ani po předsedovi senátu. Při jejich jmenování rozhodovala „státní spolehlivost a oddanost myšlence lidově demokratického zřízení“ K vyškolení předsedů senátu postačoval roční rychlokurz, jehož významnou část tvořilo studium marxismu-leninismu a základů socialistického práva. Na tradici volených zástupců lidu a nikoliv odborníků navázalo po sametové revoluci zavedení soudních přísedících.Pro jejich jmenování je podmínkou schválení   obecním zastupitelstvem. Když zastupitelstvo Chlumce v prosinci 2017 opět schvalovalo návrh na jmenování do funkce soudních přísedících dva občany Chlumce, položil jsem si otázku Cui bono- komu ku prospěchu.Co volba přinese městu, kandidátům a soudům?

Read More Hits: 15505

 

K zoufání, když udání místostarostu vyhání

Přes podatelnu města Chlumec České policii a e-mailem všem zastupitelům zaslal 17.1.2018 Ing. Maxy své udání s výzvou k mé rezignaci na funkci místostarosty v následujícím znění: „Pane Jirásku, vyzývám Vás k okamžité rezignaci na funkci místostarosty města a město vyzývám, aby dalo podnět na Policii ČR k řešení dopravního přestupku pana Jiráska, který neoprávněně parkuje na místě vyhrazeném pro osoby zdravotně postižené. Děkuji, s pozdravem, Petr Maxa“. Pan Maxa se zkrátka nemění.

Read More Hits: 13919

U chodníku do Stradova nám stále něco nevoní

V několik článcích v minulosti již byla pozornost věnována chodníku do Stradova. Příběh Strahovského chodníku jakoby nekončil. Oprávněnou kritikou a díky hlasitému upozornění z ní současné vedení Chlumce získalo na bankovní účet téměř 212 tis.Kč. Kde jsou ty moudré rady z minulosti?Co se změnilo při další přípravě chodníku, že nám zde zase něco smrdí.

Read More Hits: 20857

Realisté nebo naivní utopisté - hlasování o smíru skončilo neúspěchem

Zkušenosti Chlumce se soudy a s jejich rozhodováním vydají na napsání románu. Coubertinovo heslo „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“,je vryto do historie soudních sporů Chlumce a ani poslední prosincové jednání zastupitelů tuto tradici nezměnilo.Přestože jsme prozatím prohráli, co se dalo, budeme pokračovat v souzení se s firmou Břehovský.. Nepoučitelní z nákladů zatěžujících město díky neskutečně dlouhému prodlužování soudních sporů, které se k původní sporné částce nabalují.Někteří zastupitelé musí trpět buď ztrátou paměti nebo schopností nalít si čistého vína. Tajné hlasování o ukončení jednoho ze soudních sporů dohodou průlom v myšlení nepřineslo.

Read More Hits: 15307

Samozvaný advokát ex-offo  a nebo komedie k pláči

Velká  absence některých zastupitelů na jednání městského zastupitelstva nebo jejich pasivita při hlasování dlouhodobě ohrožuje samotné fungování samosprávy v Chlumci.Opakovaný vtip není vtipem, ale přesto omlouvání neúčasti jiných zastupitelů samozvaným advokátem dokázalo pobavit úředníky městského úřadu. Za necelý rok budou volby a na kandidátkách se nepochybně objeví stejná jména jako v roce 2014 nebo v letech předcházejících. Počet ochotných starat se a řešit společné problémy  města je poměrně malý. Po třech letech je možné říci, kdo mandát zastupitele poctivě vykonával bez ohledu na to, zda měl nebo neměl funkce, rozvoj Chlumce podporoval nebo stál názorově někdy v opozici. V roce předvolebního kvasu a slibování už na to možná voliči zapomenou.

Read More Hits: 13284