×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Peugeot Boxer – malá z domu

V článku zveřejněném v Chlumeckém zrcadle na webu jsem upozornil na nejasnosti koupě vozu Peugeot Boxer z hlediska zákona o veřejných zakázkách a na riziko, že se tím dostane do podezření ze střetu zájmů každý, když rozhoduje při hospodaření s veřejnými prostředky a zakázku překvapivě získá někdo z jeho nejbližších. Policie podezření prošetřila a dospěla k překvapivým závěrům - škoda z nedbalosti za 250 tisíc není trestným činem!

Read More Hits: 22

Průmyslový park Chlumec – novodobý strašák a hledání viníka

Průmyslový park Chlumec, dlouhodobě připravovaný záměr výstavby průmyslové haly v Chlumci, se na přelomu roku stal předmětem zájmu zastupitelů. Hodnocení z hlediska životního prostředí podle zákona 100/2001Sb (dále jen EIA), diskutovala komise pro životní prostředí, Rada města a následně zastupitelstvo. Všem byly předloženy dílčí písemné stanoviska města vydané k záměru od roku 2015. Zcela opomenuty zůstaly jiné dokumenty a opatření, které předcházely tomuto roku a stanoviska města k záměru zásadně ovlivnily.

Read More Hits: 384

Zdravotní středisko opět majetkem Chlumce a jak dále

Hlasování zastupitelů o zpětném odkupu zdravotního střediska do vlastnictví města bylo plné sentimentu za minulostí. Objekt v mizerném stavu vyžaduje opravy v řádu dalších milionů. Šance na zastavení úpadku zdravotnických služeb v Chlumci, který už deset zaznamenává pokles počtu obyvatel let, protože se zde na rozdíl od okolních obcí nové byty a rodinné domy nestaví, jsou minimální. Možná už nastal čas seriozně přehodnotit představy města vkládané do příliš ambiciózní rekonstrukce zdravotního střediska.

Read More Hits: 10497

Strategický plán a akční plány – jen byrokracie k dotacím?

 

Strategický plán schválený v roku 2017 s dlouhodobými vizemi a cíly k jeho naplnění do roku 2025 se stal cárem papíru. O přijetí nějaké nové strategie reagující na propad daňových příjmů města není zatím ani řeči. Způsob implementace strategického plánu se „zpětným“ plánování akcí naznačuje, že na úrodnou půdu nepadlo ani zrnko pochopení o smyslu tohoto druhu plánování v Chlumci.

Read More Hits: 1970

Kamarád René přišel Chlumci draho

V roku 2020 zastupitelstvo rozhodlo o zpětném odkoupení poloprázdného a zchátralého zdravotního střediska a bez fanfár a ovací došlo na doplacení 1,3 milionu korun (spolu s úroky)René Volfovi za pronájem bývalé radnice. O doplatku rozhodl soud. Příběh, na jehož počátku byla dražba (2.4.2010), ve které Chlumec přišel při exekucí o obě uvedené nemovitosti, se konečně uzavřel. Obětovat radnici za „záchranu rybníka“, na kterou při tehdejší dražbě už nedošlo, se ukázalo jako „Pyrrhovo vítězství“. Zodpovědní za podpis nevýhodné a právně zpackané smlouvy a za finanční škodu ovládají dále Chlumeckou radnici.  

Read More Hits: 1252

Parkoviště na draka

Na sídlištích žije třetina obyvatel České republiky a strastiplné hledání volného parkoviště je pro ně každodenním údělem. V Chlumci tvoří byty v bytových domech dokonce více než dvě třetiny ze všech bytů (cca 1300 z 1800 bytů) a jejich obyvatelé trápí stejné starosti. Problémy s parkováním jsou důsledkem prudkého přírůstku osobních automobilů po roku 1989, se kterým projektanti sídlišť vůbec nepočítali. Za 30 let se počet osobních aut v republice zvýšil 2,5x (z 2,4 mil. na 6 mil.) a mírou automobilizace jsme téměř dostihli naše západní sousedy (555 aut na 1000 obyvatel). Na každé auto dnes připadá pouze 1,8 osob (4,31osob v roku 1989).

Read More Hits: 1566