×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Obřady a pieta

Účast politiků na různých obřadech k nim patří, jak by řekl klasik, jako k velbloudovi hrby. Je to jednoduché a většinou za peníze jiných. Svatby patří také k obřadům, ale zůstávají službou a nemají za cíl účelové předváděním se už proto, že hlavními aktéry na fotografiích jsou jiní. Pietní akce mají odlišný ráz a jiné herecké obsazení. V květnu si v naší vlasti hromadně připomínáme pouze konec války. Tradici Svátku práce za nás oslavují jen nepracující důchodci z levicových stran sentimentálně vzpomínající na své mládí, a proto někomu v kalendáři nějaká tradice chybí. V Chlumci to za nás vyřešili pokladači věnců.

Read More Hits: 33932

V boji s kriminalitou chybí klika

Boj se zločinností, kriminalitou a s vandalstvím je nekonečný. Každé město hledá svou cestu, metody a nástroje, kterými by ochránily klid a bezpečí svých obyvatel. Někde vsadily na podporu represivní složek zatímco jinde se více spoléhají na prevenci. V Chlumci jsme politikou přechodů od represe k prevenci a zpět vynalezli doslova houpačku, na které se každému zlosynovi musí dělat špatně už od žaludku.

Read More Hits: 15241

Tajemný tajemníčku, kde přebýváš

Úředníků nám na městském úřadě přibývá, ale někteří jen na papíře. Z usnesení Rady města, která o počtu úředníků rozhoduje vyznělo, že v květnu 2011 nám jich stačilo 12, o rok později v červenci 2012 se nám počet rozrost na 14 a letošního roku v březnu je jich už potřeba 15. Obec nám nevyrostla a smysluplných úloh na úřadě nepřibylo. Ať už tam dnes sedí kolik chce úředníků, tak mezi nimi chybí stále ten nejdůležitější - tajemník úřadu.

Read More Hits: 81143

 Baliharův kluk si to nezaslouží

Osud mladého tichého a skromného muže Jana Balihara změnily události, které odrážejí současné poměry v Chlumci, doslova jako zásah blesku z čistého nebe. Stejně jako dalším lidem v Chlumci v období po zvolení Ing. Maxy starostou po listopadu 2010, se stal předmětem šikany jen proto, že jeho osoba je spojovány s někým, kdo není starostovi pohodlný. Bolševických praktik „Kdo není s námi, je proti nám" si nejprve užívali ti, u kterých úspěch byl automaticky spojován podle názoru vedení obce se starostování Romana Hanusche.

Read More Hits: 27855

Podivné komise a odměny zastupitelů

Hledáním klíče ke schválení odměn, které si schválili zastupitelé v roce 2013 za svou „účast nebo neúčast" v komisích a výborech, se logicky otevřela otázka smyslu různých komisí a výborů v naší obci. Jen pro orientaci, výbory jsou voleny celým zastupitelstvem obce, které je úkoluje a také kontroluje, na rozdíl od komisí, které si vytváří Rada obce.

Read More Hits: 56348

Demokracie jako vláda lůzy

Platón skutečně kritizoval ve své Ústavě demokracii jako vládu lůzy. Dnes pojetí moderní demokracie vyznává určitě jiné hodnoty než tomu bylo před více než dvěma a půl tisíci lety v jeho starém Řecku. Dnes se mluví ve stejném smyslu o hloupých voličích a populistických politicích, kteří na tuto hloupost spoléhají. Jak demokracii chápou místní zastupitelé v Chlumci, někteří názorně předvedli při volbě osadních výborů na jednání zastupitelstva v březnu 2014.

Read More Hits: 74314