×

Hlášení

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Funkce e-mailu je na těchto stránkách dočasně zakázána, zkuste to prosím později.

Podivné komise a odměny zastupitelů

Hledáním klíče ke schválení odměn, které si schválili zastupitelé v roce 2013 za svou „účast nebo neúčast" v komisích a výborech, se logicky otevřela otázka smyslu různých komisí a výborů v naší obci. Jen pro orientaci, výbory jsou voleny celým zastupitelstvem obce, které je úkoluje a také kontroluje, na rozdíl od komisí, které si vytváří Rada obce.

Read More Hits: 60090

 Baliharův kluk si to nezaslouží

Osud mladého tichého a skromného muže Jana Balihara změnily události, které odrážejí současné poměry v Chlumci, doslova jako zásah blesku z čistého nebe. Stejně jako dalším lidem v Chlumci v období po zvolení Ing. Maxy starostou po listopadu 2010, se stal předmětem šikany jen proto, že jeho osoba je spojovány s někým, kdo není starostovi pohodlný. Bolševických praktik „Kdo není s námi, je proti nám" si nejprve užívali ti, u kterých úspěch byl automaticky spojován podle názoru vedení obce se starostování Romana Hanusche.

Read More Hits: 32751

V boji s kriminalitou chybí klika

Boj se zločinností, kriminalitou a s vandalstvím je nekonečný. Každé město hledá svou cestu, metody a nástroje, kterými by ochránily klid a bezpečí svých obyvatel. Někde vsadily na podporu represivní složek zatímco jinde se více spoléhají na prevenci. V Chlumci jsme politikou přechodů od represe k prevenci a zpět vynalezli doslova houpačku, na které se každému zlosynovi musí dělat špatně už od žaludku.

Read More Hits: 22661

Demokracie jako vláda lůzy

Platón skutečně kritizoval ve své Ústavě demokracii jako vládu lůzy. Dnes pojetí moderní demokracie vyznává určitě jiné hodnoty než tomu bylo před více než dvěma a půl tisíci lety v jeho starém Řecku. Dnes se mluví ve stejném smyslu o hloupých voličích a populistických politicích, kteří na tuto hloupost spoléhají. Jak demokracii chápou místní zastupitelé v Chlumci, někteří názorně předvedli při volbě osadních výborů na jednání zastupitelstva v březnu 2014.

Read More Hits: 82056